HUVIKOOLIPLAKAT_A1-02

Кружки любителей природы

Школа природы, расположенная В Центре экологического образования Таллиннского зоопарка, объединяет юных любителей живой природы. В программу занятий кружков входят не только лекции и практические занятия, на которых школьники знакомятся с жизнью рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих в природе и в условиях неволи, но и наблюдения за поведением животных в зоопарке.  Целью всех кружков является привитие любви и бережного отношения к природе.

Помимо зоопарка занятия проводятся непосредственно на природе, в ходе однодневных выездов и летних лагерей, где юннаты учатся наблюдать за природой в естественной среде.

Занятия проходят 1 раз в неделю по рабочим дням во второй половине дня или на выходных и длятся ориентировочно 1,5 часа. Уроки проходят под руководством методистов, лекторов и др. специалистов своей области.

Стоимость кружка за первое полугодие 40 евро, за второе полугодие 40 евро. Годовой членский взнос составит 80 евро.

РЕГИСТРАЦИЯ

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Юный зоолог

Кружок „Юный зоолог” предназначен для учащихся 4-7 классов. Он опирается на знания учащихся, полученные на уроках природоведения, собственные знания учащихся, полученные из дополнительной литературы, жизненного опыта, наблюдений за животными, и предусматривает последовательное расширение знаний. В основу программы положен экологический принцип, который поможет учащимся углубить школьные знания о взаимосвязи организма с окружающей средой.

 

Кружки друзей животных

Программа «Кружка друзей животных» направлена на изучение окружающей среды, основ знаний по биологии, зоологии, защиты окружающей среды, знакомит с работой Таллиннского зоопарка и его коллекцией животных. Теоретические знания закрепятся творческой практикой, что пригодится школьникам как на занятиях, так и в повседневной жизни. Начиная с 2016 года Школа природы приглашает в кружки и малышей в возрасте  от 3 до 6 лет с их родителями.

НА ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Animalistika kunstiring – joonistamine ja skulptuur

Skulptuuriringis kasutatavaks materjaliks on savi ning voolitavaks objektiks loom. Tundide eesmärgiks on õppida tundma nii looma kui savi. Tööülesanded arendavad motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju ja kujutlusvõimet.

Loomasõprade ring

Loomasõprade ringi eesmärgiks on kasvatada lastes loodusearmastust, anda põhjalikumaid teadmisi loodusest kogu tema mitmekesisuses, loodust ähvardavatest ohtudest ning loomaaia osast nende lahendamisel. Ringitunde täiendavad õppekäigud loomakollektsiooniga tutvumiseks, lisaks on võimalik näha ja katsuda koljusid, skelette, loomanahku ja palju muud põnevat. Võimaluste piires teeme praktilisi töid: käitumisvaatlused, puuride sisustamine, loomade elukeskkondade rikastamine, töö mikroskoobiga.

Loodusesõprade ring

Loodusesõprade huviringi eesmärk on arendada lastes loodushuvi praktiliste tegevuste kaudu. Õpime tähele panema loomade tegevusjälgi, taimi, seeni ning avastame vee ja mulla elukeskkonda. Õpime tundma eluslooduses valitsevaid seoseid ja looduse mitmekesisust. Ringitunde täiendavad õppekäigud loomakollektsiooniga tutvumiseks ning õpperetked loomaaia territooriumil paiknevasse looduslikku metsa. Tundides uurime mikroskoopidega looduse mikromaailma, veedame aega eluslooduse klassis ja teeme lihtsamaid katseid looduskooli laboris. Lapsed leiavad ringist läbi meisterdamise, mängude jt aktiivtegevuste avastamis-, teadmis-, ja meisterdamisrõõmu.

Väikelaste lemmikud

Ringitund on mõeldud eriti pisikestele loomasõpradele. Loome usaldava suhte loomadega, korraldame jalutuskäike, meisterdame ning mängime loomateemalisi mänge. Lapsed saavad loomi paitada, toita ja nende tegevusi jälgida.

Koduloomaring algajatele

Koduloomaringis tutvutakse loomaliikidega, kelle inimene on aegade jooksul kodustanud. Saame teada, miks inimene loomi kodustama hakkas, milliseid loomi peetakse toodangu eesmärgil, milliseid lemmik- ja milliseid tööloomadena. Räägime, kui olulised on koduloomad inimesele ning mida peab inimene loomade heaolu tagamiseks tegema. Aasta jooksul käime ära loomakliinikus, loomade varjupaigas ja mahetalus. Veedame aega laste loomaaias ning hoolitseme eluslooduse klassis elavate asukate eest.

Koduloomaring edasijõudnutele

Sel aastal räägime lemmikloomadest ja kuidas nende eest hoolt kanda ning ka nendest koduloomadest, keda peetakse Eestist väljaspool. Tutvume kodustatud metsloomadega: põhjapõdrad, kaamelid, jakid jt. Vaatame kõige veidramaid loomi, keda inimesed endale koju on võtnud. Aasta jooksul käime ära loomakliinikus, loomade varjupaigas ja mahetalus. Veedame aega laste loomaaias ning hoolitseme eluslooduse klassis elavate asukate eest.

Ökotargad

Ökotarkade huviringi eesmärk on õppida  tundma loodust ja selle seoseid ning äratada lastes huvi loodussõbraliku elustiili vastu. Kogume teadmisi näiteks mahepõllunduse, vee- ja energiasäästmise, looduslike ehitusmaterjalide ja kompostimise kohta. Räägime kodukeemia ja pestitsiidide sattumisest meie igapäevaellu. Vaatleme erinevaid kooslusi ning õpime tundma seoseid keskkonna ja seal elavate loomade vahel. Uurime, kuidas mõjutab inimene loodust ja loodus inimest, miks metsloomad linna tulevad ja kuidas loomade levilad muutuvad. Tutvume ohustatud liikide taasasustamisega loodusesse ja külastame liigikaitse laborit. Huviringis arendatakse noorte argumenteerimis- ja koostööoskust. Kätt ja loovust saab proovida meisterdades  ise loodussõbralikke  ja praktilisi esemeid.  Tunnid toimuvad loomaia eluslooduse klassis, loomaaia territooriumil, looduskooli laboris ning Veskimetsas.

Zooloogia ring

Zooloogia on teadus, mis uurib loomi – nende kehaehitust, eluviisi, toitumist, paljunemist, liikumisviise ja käitumist – nii looduses kui ka vangistuses. Loomaaed on zooloogia õppimiseks suurepärane koht. Õppimiseks saame kasutada elusaid loomi ning lisaks on võimalik näha ja katsuda ka koljusid, skelette, nahku ja palju muud põnevat. Mikroskoobi all uurime veel ka pisemaid loomi, mida palja silmaga on raske või võimatu vaadelda. Talvel ja kevadel käime ka matkadel, õppimaks loomade tegevusjälgi ning külastame Loodusmuuseumit.

Ornitoloogia ring

Ornitoloogia ehk linnuringis saab õppida tundma linde – nende välimust, teguviisi, kohta ökosüsteemis ja palju muud. Lisaks vaatlustele, õpitakse kasutama linnumäärajaid, õpitakse lindudele soodsate elu- ja pesapaikade loomist, uuritakse linnumune ja sulgi ning tehakse palju praktilist tööd pesakastide ülesseadmisel, lindude rõngastamisel ja pesakastide inventeerimisel.

Looduse laboratoorium

Huviringi „Looduse laboratoorium“  tegevused on suunatud praktiliste tööde läbiviimisele. Õppeaastat alustame ohutusreeglite, laboritöö põhitõdede ja laborivahendite tundmaõppimisega. Ringitundide käigus arendame käeosavust ja täpsust erinevaid praktilisi töid tehes, hindame ja analüüsime katsetulemusi ning tutvume molekulaar- ja rakubioloogias tehtavate katsete ning erinevate keskkonnauuringutega. Lisaks külastame erinevaid keemia- ja bioloogialaboreid ning teaduskeskusi.

Matkaring

Looduses hakkamasaamise ringi ülesanne on omandada oskused ja teadmised, mille kaudu saab looduses viibides alati näha loodust kui sõpra ja koostööpartnerit ning õppida suhtuma temasse austuse ja lugupidamisega. Kursuse kaudu saab omandada ja kinnistada vanade loodusrahvaste ja esivanemate  toimetulemistarkusi ja vaadata, kuidas tänapäevased moodsad ja kaasaegsed looduses liikumist abistavad vahendid töötavad  ning vanade tarkuste kõrvale sobivad, õppida loodust kogema ja ennast sealses keskkonnas mugavalt tundma. Kursus pakub aktiivset tegevust väljas ja palju võimalusi loovuse arendamiseks looduskeskkonnas.

Joonistusi loomadest

Ringis pööratakse loomaaia loomadele tähelepanu visuaalsest küljest. Vaadeldakse tähelepanelikult, missugused vormid  on erinevatel loomadel, õpitakse märkama detaile nii loomade välimuses kui ka liikumises ning proovitakse seda kõike paberile jäädvustada. Katsetatakse mitmeid tehnikaid, kasutatakse pliiatseid, kriite, tehakse tuši- ja söejoonistusi.

Fotoring

Fotoringis räägitakse fotograafiast ja tutvutakse fotokaamera ehituse, erinevate objektiivide ja lisavarustusega. Õpitakse tundma kompositsioonitehnikaid ja kasutama erinevaid valgusallikaid ning valgust looval moel. Tehakse tutvust ka filmimisega. Fotoringi läbinu läheneb loovalt pildistamissituatsioonidele, tunneb looduses käitumise tõdesid ja oskab pildistada ilma loodust liigselt häirimata.
Fotoringis osalemiseks on vajalik kaamera olemasolu. Sobivad erinevat tüüpi kaamerad: peegelkaamerad, hübriidkaamerad, bridge-tüüpi kaamerad, kompaktkaamerad.

Часы работы

  • Кacca
    9-18
  • Внутренние экспозиции *
    10-19
  • Детский зоопарк
    10-19

*Внутренние экспозиции по понедельникам закрыты.
На территории зоопарка можно находиться не более двух часов после закрытия касс.

Как проехать

Ворота со стороны Paldiski mnt 145
Остановка Zoo, автобусом номер 21, 21B, 22, 41, 42 и 43; на машине; на велосипеде или пешком.

Ворота со стороны Ыйсмяэ (Ehitajate tee 150)
Остановка Nurmenuku, автобусом номер 10, 28, 41, 42, 43, 46, 47; на машине; на велосипеде или пешком.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОРОТ СМОТРЕТЬ НА КАРТЕ

Контакты

Пон.-Пт. +372 6943 300
zoo@tallinnzoo.ee

Ehitajate tee 150 / Paldiski mnt 145 Tallinn, Estonia

Обратная связь