Кассы открыты сегодня 9-18
Детский зоопарк 10-19
э-билет Пожертвовать

HUVIKOOLIPLAKAT_A1-02

Кружки любителей природы

Школа природы, расположенная В Центре экологического образования Таллиннского зоопарка, объединяет юных любителей живой природы. В программу занятий кружков входят не только лекции и практические занятия, на которых школьники знакомятся с жизнью рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих в природе и в условиях неволи, но и наблюдения за поведением животных в зоопарке.  Целью всех кружков является привитие любви и бережного отношения к природе.

Помимо зоопарка занятия проводятся непосредственно на природе, в ходе однодневных выездов и летних лагерей, где юннаты учатся наблюдать за природой в естественной среде.

Занятия проходят 1 раз в неделю по рабочим дням во второй половине дня или на выходных и длятся ориентировочно 1,5 часа. Уроки проходят под руководством методистов, лекторов и др. специалистов своей области.

Стоимость кружка за первое полугодие 40 евро, за второе полугодие 40 евро. Годовой членский взнос составит 80 евро.

Занятия начинаются в октябре и длятся до конца мая.

Регистрация в кружки по интересам 2018/19 года начнётся 25 августа в 10.00 на домашней странице зоопарка. 

 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Юный зоолог

Кружок „Юный зоолог” предназначен для учащихся 4-7 классов. Он опирается на знания учащихся, полученные на уроках природоведения, собственные знания учащихся, полученные из дополнительной литературы, жизненного опыта, наблюдений за животными, и предусматривает последовательное расширение знаний. В основу программы положен экологический принцип, который поможет учащимся углубить школьные знания о взаимосвязи организма с окружающей средой.

Кружок экологии и друзей природы

Программа «Кружка друзей животных» направлена на изучение окружающей среды, основ знаний по биологии, зоологии, защиты окружающей среды, знакомит с работой Таллиннского зоопарка и его коллекцией животных. Теоретические знания закрепятся творческой практикой, что пригодится школьникам как на занятиях, так и в повседневной жизни. Начиная с 2016 года Школа природы приглашает в кружки и малышей в возрасте  от 4 до 6 лет с их родителями.

Кружок анималистики – изобразительное искусство и скульптура

На занятиях используется глина. Объектами скульптурного изображения являются животные. Ребята будут учиться работать с глиной, а также знакомиться с обитателями зоопарка. Лепка развивает мелкую моторику, воображение, логическое мышление, творческие способности, тактильные ощущения.

 

НА ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Loomasõprade ring

Loomasõprade ringi eesmärgiks on kasvatada lastes loodusearmastust, anda põhjalikumaid teadmisi loodusest kogu tema mitmekesisuses, loodust ähvardavatest ohtudest ning loomaaia osast nende lahendamisel. Ringitunde täiendavad õppekäigud loomakollektsiooniga tutvumiseks, lisaks on võimalik näha ja katsuda koljusid, skelette, loomanahku ja palju muud põnevat. Võimaluste piires teeme praktilisi töid: käitumisvaatlused, puuride sisustamine, loomade elukeskkondade rikastamine, töö mikroskoobiga.

Loodushuviliste ring

Loodushuviliste ringis saavad lapsed teada, mis on looduslik mitmekesisus ja kuidas kõik on looduses omavahel seotud. Tutvume erinevate loomaliikidega, õpime väliste tundemärkide põhjal tegema järeldusi loomade eluviisi ja kohastumuste kohta. Veedame aega laste loomaaias ja hoolitseme eluslooduse klassis elavate asukate eest, teeme õppekäike loomaaia territooriumil. Uurime, kuidas mõjutab inimene loodust ja loodus inimest, miks metsloomad linna tulevad ning mida me ise saame looduse heaks teha.

Väikelaste lemmikud

Ringitund on mõeldud eriti pisikestele loomasõpradele. Loome usaldava suhte loomadega, korraldame jalutuskäike, meisterdame ning mängime loomateemalisi mänge. Lapsed saavad loomi paitada, toita ja nende tegevusi jälgida. Ringi ootame lapsi koos vanemaga.

Väikeste loomasõprade ring

Ringi ootame 4-5-aastaseid loomahuvilisi. Õpime loomi tundma, loome nendega usaldava suhte ja saame teada, kuidas neid õigesti kohelda. Rikastame loomade elukeskkonda ja toidame neid, meisterdame ning mängime loomateemalisi mänge. Veedame aega laste loomaaias ja eluslooduse klassis ning korraldame õpperetki loomaaia territooriumil. Ringi ootame lapsi koos vanemaga.

Loomaaiaring 

Ring on mõeldud koolieelikutele. Loome usaldava suhte loomadega, korraldame jalutuskäike, avastame loomaaias elavate liikide saladusi ja saame teada, miks loomaaedu üldse vaja on. Näeme, katsume ja uurime skelette, koljusid, loomanahku ja muud põnevat, rikastame loomade elukeskkonda ja toidame neid, meisterdame ja mängime loomateemalisi mänge. Ringitund toimub eluslooduse klassis, laste loomaaias ja loomaaia territooriumil.

Loom – inimese sõber

Huviringi tundides saavad lapsed palju uut ja huvitavat teada lemmikloomadest. Suurt tähelepanu pöörame inimese ja looma omavahelistele suhetele. Milline on erinevate loomade käitumine? Kuidas lemmikud ennast väljendavad? Kuidas leida loomaga suhtlemiseks ühine keel? Nendele ja paljudele muudele küsimustele leiad vastused just sellest huviringist. Tundides viime läbi ka praktilisi tegevusi lasteloomaaia asukatega, et õppida tundma iga isendi eripärasid.

Zooloogiaring

Zooloogia on teadus, mis uurib loomi – nende kehaehitust, eluviisi, toitumist, paljunemist, liikumisviise ja käitumist – nii looduses kui ka vangistuses. Loomaaed on zooloogia õppimiseks suurepärane koht. Õppimiseks saame kasutada elusaid loomi ning lisaks on võimalik näha ja katsuda koljusid, skelette, nahku ja palju muud põnevat. Mikroskoobi all uurime veel ka pisemaid loomi, keda palja silmaga on raske või võimatu vaadelda. Talvel ja kevadel käime matkadel, õppimaks loomade tegevusjälgi ning külastame Loodusmuuseumit.

Ornitoloogia ring

Ornitoloogia ehk linnuringis saab õppida tundma linde – nende välimust, teguviisi, kohta ökosüsteemis ja palju muud. Lisaks vaatlustele, õpitakse kasutama linnumäärajaid, õpitakse lindudele soodsate elu- ja pesapaikade loomist, uuritakse linnumune ja sulgi ning tehakse palju praktilist tööd pesakastide ülesseadmisel, lindude rõngastamisel ja pesakastide inventeerimisel.

Looduse laboratoorium

Huviringi „Looduse laboratoorium“  tegevused on suunatud praktiliste tööde läbiviimisele. Õppeaastat alustame ohutusreeglite, laboritöö põhitõdede ja laborivahendite tundmaõppimisega. Ringitundide käigus arendame käeosavust ja täpsust erinevaid praktilisi töid tehes, hindame ja analüüsime katsetulemusi ning tutvume molekulaar- ja rakubioloogias tehtavate katsete ning erinevate keskkonnauuringutega. Lisaks külastame erinevaid keemia- ja bioloogialaboreid ning teaduskeskusi.

Matkaring

Looduses hakkamasaamise ringi ülesanne on omandada oskused ja teadmised, mille kaudu saab looduses viibides alati näha loodust kui sõpra ja koostööpartnerit ning õppida suhtuma temasse austuse ja lugupidamisega. Kursuse kaudu saab omandada ja kinnistada vanade loodusrahvaste ja esivanemate  toimetulemistarkusi ja vaadata, kuidas tänapäevased moodsad ja kaasaegsed looduses liikumist abistavad vahendid töötavad  ning vanade tarkuste kõrvale sobivad, õppida loodust kogema ja ennast sealses keskkonnas mugavalt tundma. Kursus pakub aktiivset tegevust väljas ja palju võimalusi loovuse arendamiseks looduskeskkonnas.

Animalistika kunstiring – joonistamine ja skulptuur

Skulptuuriringis kasutatavaks materjaliks on savi ning voolitavaks objektiks loom. Tundide eesmärgiks on õppida tundma nii looma kui savi. Tööülesanded arendavad motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju ja kujutlusvõimet.

Joonistusi loomadest

Ringis pööratakse loomaaia loomadele tähelepanu visuaalsest küljest. Vaadeldakse tähelepanelikult, missugused vormid  on erinevatel loomadel, õpitakse märkama detaile nii loomade välimuses kui ka liikumises ning proovitakse seda kõike paberile jäädvustada. Katsetatakse mitmeid tehnikaid, kasutatakse pliiatseid, kriite, tehakse tuši- ja söejoonistusi.

Fotoring

Fotoringis räägitakse fotograafiast ja tutvutakse fotokaamera ehituse, erinevate objektiivide ja lisavarustusega. Õpitakse tundma kompositsioonitehnikaid ja kasutama erinevaid valgusallikaid ning valgust looval moel. Tehakse tutvust ka filmimisega. Fotoringi läbinu läheneb loovalt pildistamissituatsioonidele, tunneb looduses käitumise tõdesid ja oskab pildistada ilma loodust liigselt häirimata.
Fotoringis osalemiseks on vajalik kaamera olemasolu. Sobivad erinevat tüüpi kaamerad: peegelkaamerad, hübriidkaamerad, bridge-tüüpi kaamerad, kompaktkaamerad.

Часы работы

  • Кacca
    9-18
  • Внутренние экспозиции *
    10-19
  • Детский зоопарк
    10-19

*Внутренние экспозиции по понедельникам закрыты.
На территории зоопарка можно находиться не более двух часов после закрытия касс.

Как проехать

Ворота со стороны Paldiski mnt 145
Остановка Zoo, автобусом номер 21, 21B, 22, 41, 42 и 43; на машине; на велосипеде или пешком.

Ворота со стороны Ыйсмяэ (Ehitajate tee 150)
Остановка Nurmenuku, автобусом номер 10, 28, 41, 42, 43, 46, 47; на машине; на велосипеде или пешком.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОРОТ СМОТРЕТЬ НА КАРТЕ

Контакты

Пон.-Пт. +372 6943 300
zoo@tallinnzoo.ee

Ehitajate tee 150 / Paldiski mnt 145 Tallinn, Estonia

Обратная связь