Helina Maanso: “Haarasin pakutud võimalusest ega kahetse seda absoluutselt”

Jaanuari lõpus sai loomaaed rõõmsa uudise. Loodusharidusosakonna metoodik Helina Maanso on esimesena Tallinna loomaaia töötajatest ning ühtlasi ka esimesena Eestist läbinud edukalt Sparsholt kolledži kahe aastase kaugõppe kursuse Diploma in the Management of Zoo and Aquarium Animals (DMZAA). Uurisime Helinalt, mis kursusega täpsemalt tegu ning mida see tema ja loomaaia tuleviku jaoks tähendab.

Palju õnne, Helina! Võime Sind tunnustada kui rahvusvaheliselt kvalifitseeritud loomaaednikku. Kui spordikommentaatoritel on võiduka finiši puhul tavaks küsida “mis tunne on?”, siis nende eeskujul – kuidas iseloomustaksid või võtaksid kokku oma kaks aastat kestnud õpingud?

Helina: Eelkõige on ikka uhke tunne, et olen suutnud lõpetada väga laiahaardelise õppekava, mis on spetsiaalselt välja töötatud just loomaaedades töötavate spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Võttes kokku, mida need kaks kaugõppena läbitud aastat on andnud, siis tooksin esimesena välja erialase silmaringi avardumise. Kursus on andnud väga väärtusliku arusaamise sellest kui erinevat oskusteavet vajab oma igapäevatöö korraldamiseks tänapäevane edukalt eksisteeriv loomaaed.

Ühe kiirelt muutuva organisatsiooni arendamisel on asendamatuks jõuks motiveeritud ning erialaseid teadmisi ja oskuseid omav personal. Rõõm on ka näha, et Tallinna loomaaed panustab üha rohkem sellesse valdkonda.

Lisaks andis kursus hulga mõtteainet, mida kõike annaks teha, et kujundada meie kodune Tallinna loomaaed tasapisi veelgi atraktiivsemaks külastus-ja töökeskkonnaks.  Selliseks, mille keskmes on igapäevane loomade vajadustega arvestamine ning loodusharidusliku ja liigikaitselise sõnumi edastamine.

DMZAA rahvusvaheline kaugõppekursus on omas nišis unikaalne. Kellele see täpsemalt sobida võiks ning millised on õpingute alustamise eeldused?

Helina: Kursus on eelkõige mõeldud juba loomaaedades töötavatele inimestele, kes soovivad täiendada oma erialaseid teadmisi, avardada silmaringi ja leida oma töös põnevaid väljakutseid.

Kuna kogu õpe toimub inglise keeles on vajalik hea inglise keele oskus, kuid usun, et sellepärast liialt muretsema ka ei pea. Kaugõppe eelis on see, et igal hetkel saab kasutada sõnaraamatuid ja muid abivahendeid ning kindlasti areneb erialane keeleoskus ka kursuse käigus.

Mis motiveeris Sind osalema?

Helina: Esmalt motiveeris mind loomaaia poolt välja pakutud võimalus end selle kursuse raames täiendada.
Enne kursusele õppima asumist olin lõpetanud Tartu Ülikooli loodusteaduskonna, kuid tööpraktikat loomaaia loodusharidusosakonnas oli vaid veidi üle aasta. Üsna algusest peale oli selge, et mulle meeldib minu töö, kuid tundsin, et puudu jäi just erialastest teadmistest ja laiemast arusaamast, millega loomaaiad tegelevad ning milliseid sõnumeid peaksin haridustöötajana igapäevaselt edastama. Niisiis haarasin kohe pakutud võimalusest ega kahetse seda absoluutselt.

Loomaaia metoodik Helina Maanso elevantide kümblusprotseduure tutvustamas. Foto: Kirke Raidmets

Metoodikuna ja loomaaia sisekoolituste läbiviijana mõistad Sa hästi õppimise ja enesetäiendamise vajadust. Miks võiksid Tallinna loomaaia töötajad sel kursusel osaleda?

Helina: Olen veendunud, et meie organisatsiooni arendamisel kaasaegseks liigikaitse-ja loodusharidusasutuseks on asendamatuks edasiviivaks jõuks motiveeritud ning erialaselt pädev personal.

Sarnastel kursustel enesetäiendamine tõstab tunduvalt nii pikaaegsete kui väiksema tööpraktikaga inimeste enesekindlust ja motivatsiooni täita veelgi kõrgemal tasemel oma igapäevaseid tööülesandeid.

Arvan, et kursusel osalemine annaks meie inimestele laiema arusaama loomaaias töötamise erinevatest tahkudest ning aitaks enam mõtestada oma töö olulisust ja eesmärke. Omandatud teadmised kasvatavad motivatsiooni teha oma tööd paremini ja tööpäevad muutuvad seeläbi  tõenäoliselt ka huvitavamaks.

Mis on need stuudiumi jooksul omandatud teadmised-oskused, mis Sulle oma igapäevatöös kasuks tulevad?

Helina: Minu enda haridustöö koha pealt tunnen, et oman oluliselt paremat ülevaadet loomaaedade kui organisatsioonide toimimise kohta. Seetõttu oskan oluliselt asjatundlikumalt kokku panna kooliprogramme ning huviringi tunde ja vastata nii õpilaste kui loomaaia külastajate küsimustele.

Ilmselt kursusel osalemine tegi minu jaoks võimalikuks hakata organiseerima ka loomaaia personali sisekoolitusi ning võtta osa mitmetest põnevatest konverentsidest ja seminaridest.

Õppekava näeb ette, et esimesel aastal läbitakse kümme kohustuslikku ainet ning teisel aastal kuus valikainet, millele lisaks tuleb koostada uurimistöö ja portfoolio. Milliseid ülesandeid ainete raames lahendada tuli?  Räägi palun lähemalt oma uurimistöö teemast ja portfoolio koostamisest.

Helina: Esimesel aastal on vaja igakuiselt töötada läbi vastava aine juurde kuuluv õppematerjal ja selle põhjal esitada kodune töö, kus tuleb tuua näiteid oma loomaaia kohta. See sundis uurima ja analüüsima, kuidas teatud valdkonnad just Tallinna loomaaia praktikas toimivad. Esimese aasta õppematerjal keskendus üldisele loomaaia töö erinevatest aspektidest arusaamisele ( loomaaedade roll, teadus- ja liigikaitseline tegevus, haridus, veterinaaria, söödateadus, loomaaedade disain, kollektsiooni planeerimine, loomade transport, registrite pidamine jms). Esimene aasta lõppes kirjaliku eksamiga. Teisel aastal oli vaja 20 valikaine seast valida välja omale 6 kõige meelepärasemat, mis keskendusid juba praktilisele tööle konkreetsete loomagruppidega.

Uurimistöö teema valikul lähtusin sellest, mida oleks vaja uurida minu oma haridustöö raames ning analüüsisin kooliõpetajate tagasisidet loomaaias läbiviidavate kooliprogrammide kohta. Põgusa uuringu raames leidis kinnitust väide, et kooliprogrammid aitavad tõsta õpilaste teadlikkust eluslooduse mitmekesisusest ja seal valitsevatest seostest ning vastavad riikliku õppekava nõudmistele. Üldjoontes hindasid õpetajad nii kooliprogrammide sisu, kasutatud metoodikaid kui juhendajate tööd väga kõrgelt.

Portfoolio eesmärk oli koondada foto-ja tõendusmaterjalidega kokku näited oma reaalsest tööpraktikast loomadega. Selle koostamine oli ehk minu jaoks üks keerukamaid ülesandeid, kuna minu igapäevane töö ei ole seotud loomade eest hoolitsemisega. Niisiis tuli lähemalt tutvust teha lasteloomaaia igapäevase tööga, mis oli üks tore väljakutse.

Lisaks kvalifikatsioonile ja tööväljavaadetele – kas ja mida selle kursuse läbimine Sulle isiklikult juurde andis?

Helina: Kindlasti on kursuse raames paranenud minu erialase inglise keele oskus. Lisaks on see tõstnud minu eneseusku, pannud proovile ajaplaneerimise oskuse ning aidanud luua kontakte teistes loomaaedades töötavate kolleegidega.

Avatud

  • Kassa
    9-17
  • Siseekspositsioonid *
    10-18
  • Laste loomaaed
    10-18

Siseekspositsioonid on esmaspäeviti suletud. Loomaaia territooriumil saab jalutada kuni kaks tundi pärast kassade sulgemist.

Kuidas tulla

Paldiski mnt. 145 – põhjavärav
Kesklinnast (Kaubamaja kõrvalt) buss nr. 42 (peatus Zoo)
Vabaduse väljakult buss nr. 22, 41 ja 42 (peatus Zoo)
Balti jaamast bussid 43, 41 ja 21 (peatus Zoo)

Ehitajate tee 150 – läänevärav
Kesklinnast (Kaubamaja kõrvalt) buss nr. 42 (peatus Karikakra või Nurmenuku)
Balti jaamast buss nr. 43 (peatus Zoo, Karikakra või Nurmenuku)
Bussid nr. 10, 12, 16, 26, 26A, 27, 28, 45, 46, 61 (peatus Meistri)

Kaart

Kontakt

E-R kl 8-16 tel +6943 300; Hädaabi: 512 69 65
zoo@tallinnzoo.ee

Ehitajate tee 150/Paldiski mnt. 145
Tallinn 13522, Estonia

Tagasiside