Kitslased

Tallinna loomaaed on tuntud oma rikkaliku ja huvitava kaljukitsede ja mägilammaste kollektsiooni poolest. Enamik kitslaseliike elab alpinaariumis, mujal loomaaias elavad veel goralid, muskusveised ja takiinid.

Kitslaste alamsugukonda on koondatud välisilmelt õige mitmesugused veislased, kes vaatamata märkimisväärsetele erinevustele mõõtmetes, sarvede kujus ja ehituses moodustavad siiski ühtse terviku, mille äärmused on omavahel seotud sugulasvormide pika ahelaga.

Kitslaste evolutsioonis oli isolatsioonil märkimisväärne kujundav roll. Enamik tänapäeva kitslasi arenes välja pleistotseenis, mil vähemalt 18 suurt (tähtsamat) jääaega vaheldus soojade jäävaheaegadega: kiire liigitekke perioodid vaheldusid pikemate aeglaste muutuste ja kohanemisperioodidega. Seetõttu võib tänapäeval esinevat alamliikiderohkust vaadelda liigitekkeprotsessi algastmena.

Kitslased on levinud peamiselt põhjapoolkera mägipiirkondades, troopikametsadest ja kõrbetest kuni alpiinse tundra ja arktiliste steppideni.

Kitslased on kohastunud eluks karmides mägipiirkondades.

Pea kõik kitslased (v.a goral, serau, lumekits) on karjaloomad, kelle välimuses on silmatorkav suguline eristumine: isased on emastest sageli kolmandiku võrra või isegi poole suuremad, võimsate ja hästi väljakujunenud sarvedega.

Kõik kitslased on taimtoidulised mäletsejad: kas rohusööjad – rohumaid ja alpiregioone asustavad liigid, või võrsesööjad – metsaalade liigid.

Lagendikke ja avatud maaalasid asustavad liigid moodustavad suuremaid karju kui metsaliigid. Väljaspool sigimisperioodi moodustavad isased emaste ja noorloomade karjadest eraldi kogumeid, nn poissmeeste karju, milles valitsevad alluvussuhted määratakse kindlaks demonstratsioonide (uhkeldava käitumise) ja ritualiseeritud võitluste käigus. Mõned isased võivad elada ka üksikult.

Sigivad korra aastas, sünnib enamasti 1, harvem 2 või enam poega. Emased alustavad sigimisega teisel või kolmandal eluaastal, isased neljandal-viiendal. Isased ühinevad emaste karjadega vaid sigimisajal. Üks isasloom paaritub mitme emasega. Isased peavad rituaalseid võitlusi, milleks neil on evolutsiooni käigus väljakujunenud mitmed välistunnused nagu uhked sarved, suursugune lakk või kehamuster.

Kõik kitslased on hinnatud jahiloomad – kütitakse nii liha kui trofeede pärast.

Kitslaste alamsugukonda kuuluvad kaks tähtsat põllumajanduslooma –   kodukits ja kodulammas.

Kitslasi ohustavad 3 peamist faktorit:
geneetiline isolatsioon
elupaiga unikaalsus
madal sündimus (vähene poegade arv)

Kitslased on eriti tundlikud üleküttimisele, sest

 1. neil on madal sündimus
 2. nad on elupaigatruud
 3. kasutavad sageli avatud kooslusi
 4. avatud alade elanikel on silmatorkav valge tagumikulaik
 5. põgenedes kaljudele võivad nad pääseda kiskjate käest, kuid mitte tulirelva laskeulatusest

Liikide sissetoomisel (introdutseerimisel) on omad hädad: sissetoodud liik võib anda hübriide kohaliku liigiga, kuni kohalikku liiki enam ei eksisteerigi, samuti võib sissetoodud liik  muutuda toidukonkurendiks olemasolevaile.

Kitslaste levila on enamasti mitmes riigis (üle piiride), mis teeb raskeks nende kaitse (kokkulepped, sõjad): raske koguda andmeid, palju loomi hukkub sõjas, rahvusvahelisi kokkuleppeid ei täideta.

Avatud

 • Kassa
  9-18
 • Siseekspositsioonid *
  10-19
 • Laste loomaaed
  10-19

Siseekspositsioonid on esmaspäeviti suletud. Loomaaia territooriumil saab jalutada kuni kaks tundi pärast kassade sulgemist.

Kuidas tulla

Paldiski mnt. 145 – põhjavärav
Kesklinnast (Kaubamaja kõrvalt) buss nr. 42 (peatus Zoo)
Vabaduse väljakult buss nr. 22, 41 ja 42 (peatus Zoo)
Balti jaamast bussid 43, 41 ja 21 (peatus Zoo)

Ehitajate tee 150 – läänevärav
Kesklinnast (Kaubamaja kõrvalt) buss nr. 42 (peatus Karikakra või Nurmenuku)
Balti jaamast buss nr. 43 (peatus Zoo, Karikakra või Nurmenuku)
Bussid nr. 10, 12, 16, 26, 26A, 27, 28, 45, 46, 61 (peatus Meistri)

Kaart

Kontakt

E-R kl 8-16 tel +6943 300; Hädaabi: 512 69 65
zoo@tallinnzoo.ee

Ehitajate tee 150/Paldiski mnt. 145
Tallinn 13522, Estonia

Tagasiside