Külastamiseeskirjad

lubatud1 lubatud2  
 eeskirjad  keelatud5  eeskirjad
 keelatud3  eeskirjad

1. Loomaaia territooriumile sisenemise ja seal külastajana viibimise õiguse annab pääse (kas ühekordne või kindlaks perioodiks mõeldud abonementpääse), mis tuleb säilitada külastusaja lõpuni.

2. Kuni 8-aastased lapsed tohivad loomaaeda külastada ainult koos vähemalt 14-aastase saatjaga.

3. Pääse annab külastajale õiguse viibida loomaaia külastajatele ette nähtud piirkonnas kuni ametlikult kehtestatud külastuspäeva lõpuni, abonementpääse võimaldab seda vastava perioodi jooksul korduvalt.

4. Loomaaia külastajatel on ilma eritasuta lubatud pildistada ja filmida, kui nad ei välju selleks külastajatele ette nähtud piirkonnast ega riku muid külastamise korra nõudeid.

5. Loomaaia külastajatel on keelatud:

 • Loomade katsumine, häirimine ja toitmine (v.a kohtades, kus toitmine on loomaaia poolt korraldatud);
 • tuua kaasa kasse, koeri ja muid lemmikloomi, õhupalle ja lendavaid seadmeid (droone jmt);
 • ületada kaitsebarjääre või ronida nende peale ja taha;
 • viibida loomaaia territooriumil alkoholi- või narkojoobes;
 • suitsetada territooriumil (v.a kohtades, mis on loomaaia poolt selleks märgistatud);
 • jääda territooriumile pärast loomaaia sulgemist (v.a loomaaia poolt organiseeritud eriürituste ajal nendeks ette nähtud paigus);
 • sõita territooriumil jalgratta, tõukeratta, jooksuratta, tasakaaluliikuri, rula, rulluiskude ja teiste sarnaste liikumisvahenditega (v.a kuni 115 cm pikkustel lastel vanemate vastutusel ja hoole all)

6. Külastamise kord on täitmiseks kohustuslik kõigile Tallinna loomaaia territooriumil viibivatele ja/või tegutsevatele isikutele.

Piknikuplatsi kasutaja meelespea

 • Igal piknikulisel peab olema loomaaia sissepääsupilet kehtiva hinnakirja alusel.
 • Pärast loomaaia sulgemist võib loomaaias viibida kuni eelnevalt kooskõlastatud ja tasutud ajani.
 • Loomaaia territooriumil ei ole lubatud lõkke tegemine ja viibimine purjus olekus.
 • Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.
 • Pikniku lõpus tuleb plats koristada ja prügi panna prügikasti.
 • Piknikuga seotud ehitused, dekoratsioonid, info, reklaam tuleb (koos kõigi nende kinnitamiseks kasutatud vahendite ja materjalidega loomaaia vara kahjustamata) pikniku lõpus loomaaiast ära viia, kui eraldi ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.
 • Pikniku järel peavad olema piknikuplats, ehitised ja loomaaia inventar samas seisukorras kui enne üritust. Juhul kui üritusega kahjustatakse loomaaia vara, peab pikniku kontaktisik kohe informeerima loomaaeda (telefon: 6 943 343 / 51 26 965) ja tagama puuduste kõrvaldamise omal kulul, kui eraldi ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.
 • Piknikuliste autode parkimine loomaaias ei ole lubatud.

Avatud

 • Kassa
  9-17
 • Siseekspositsioonid *
  10-18
 • Laste loomaaed
  10-17

* Siseekspositsioonid on esmaspäeviti suletud
Loomaaias võib viibida kuni kaks tundi pärast kassade sulgemist

Kuidas tulla

Paldiski mnt värav

Peatus ZOO: buss nr 21, 21B, 22, 37, 41, 42 ja 43; autoga, jalgrattaga või jalutades

Ehitajate tee värav

Peatus Meistri, Nurmenuku või Karikakra: nt buss nr 10, 12, 16, 26, 27, 28, 37, 41, 42, 43 ja 45; autoga, jalgrattaga või jalutades

VAATA VÄRAVATE ASUKOHTI KAARDIL

Kontakt

E-R +372 6943 300; Hädaabi: 512 69 65
zoo@tallinnzoo.ee

Ehitajate tee 150 / Paldiski mnt. 145, Tallinn

Tagasiside