Külastamiseeskirjad

Loomaaed järgib Tallinna Linnavalitsuse ja Terviseameti soovitusi ning võtab kasutusele abinõud teie ohutu ja turvalise külastuse nimel. Pärast kassasid on loomaaia territooriumile sisenemisel tagatud käte desinfitseerimise võimalus. Tualettide juures on tagatud käte pesemise ja desinfitseerimise võimalus, sagedasti puudutatavaid pindu desinfitseerime regulaarselt, töötajad kannavad maske või visiire. Selleks, et saaksime teid vastu võtta ja me loomaaeda taas sulgema ei peaks, paneme teile südamele, et igaühel on vastutus järgida külastusreegleid:

 • Loomaaias liikudes palume teil soovituslikult järgida 2+2 reeglit (hoidke teistest inimestest vähemalt 2 meetri kaugusele; liikuge üksi, kahekaupa või perekonnaga – sellest suuremad kogunemised on keelatud).
 • Loomade aedikute juures palume teil mitte puudutada aedikute piirdeid ja klaaspindu.
 • Loomaaia mänguväljak on avatud. Palume enne ja pärast mänguväljakul tegutsemist desinfitseerida oma käed.
 • Väikevankreid kasutusel ei ole. Väikelastega külastajatel soovitame kaasa võtta oma sõiduvahendid ning tuletame meelde, et üle 115 cm pikkused lapsed tõuke- ja jalgratastega territooriumile ei pääse.
 • Kui olete haigestunud, püsige palun kodus.

Soovime kõigile meie juures meeldivat külastust! Ootame taaskohtumist ja olgem vastutustundlikud.

lubatud1 lubatud2  
 eeskirjad  keelatud5  eeskirjad
 keelatud3  eeskirjad

1. Loomaaia territooriumile sisenemise ja seal külastajana viibimise õiguse annab pääse (kas ühekordne või kindlaks perioodiks mõeldud abonementpääse), mis tuleb säilitada külastusaja lõpuni.

2. Kuni 8-aastased lapsed tohivad loomaaeda külastada ainult koos vähemalt 14-aastase saatjaga.

3. Pääse annab külastajale õiguse viibida loomaaia külastajatele ette nähtud piirkonnas kuni ametlikult kehtestatud külastuspäeva lõpuni, abonementpääse võimaldab seda vastava perioodi jooksul korduvalt.

4. Loomaaia külastajatel on ilma eritasuta lubatud pildistada ja filmida, kui nad ei välju selleks külastajatele ette nähtud piirkonnast ega riku muid külastamise korra nõudeid.

5. Loomaaia külastajatel on keelatud:

 • Loomade katsumine, häirimine ja toitmine (v.a kohtades, kus toitmine on loomaaia poolt korraldatud);
 • tuua kaasa kasse, koeri ja muid lemmikloomi, õhupalle ja lendavaid seadmeid (droone jmt);
 • ületada kaitsebarjääre või ronida nende peale ja taha;
 • viibida loomaaia territooriumil alkoholi- või narkojoobes;
 • suitsetada territooriumil (v.a kohtades, mis on loomaaia poolt selleks märgistatud);
 • jääda territooriumile pärast loomaaia sulgemist (v.a loomaaia poolt organiseeritud eriürituste ajal nendeks ette nähtud paigus);
 • sõita territooriumil jalgratta, tõukeratta, jooksuratta, tasakaaluliikuri, rula, rulluiskude ja teiste sarnaste liikumisvahenditega (v.a kuni 115 cm pikkustel lastel vanemate vastutusel ja hoole all)
 • puuetega inimestele lubatud abivahendite info >> https://tallinnzoo.ee/invainfo/

6. Külastamise kord on täitmiseks kohustuslik kõigile Tallinna loomaaia territooriumil viibivatele ja/või tegutsevatele isikutele.

Piknikuplatsi kasutaja meelespea

 • Igal piknikulisel peab olema loomaaia sissepääsupilet kehtiva hinnakirja alusel.
 • Pärast loomaaia sulgemist võib loomaaias viibida kuni eelnevalt kooskõlastatud ja tasutud ajani.
 • Loomaaia territooriumil ei ole lubatud lõkke tegemine ja viibimine purjus olekus.
 • Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.
 • Pikniku lõpus tuleb plats koristada ja prügi panna prügikasti.
 • Piknikuga seotud ehitused, dekoratsioonid, info, reklaam tuleb (koos kõigi nende kinnitamiseks kasutatud vahendite ja materjalidega loomaaia vara kahjustamata) pikniku lõpus loomaaiast ära viia, kui eraldi ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.
 • Pikniku järel peavad olema piknikuplats, ehitised ja loomaaia inventar samas seisukorras kui enne üritust. Juhul kui üritusega kahjustatakse loomaaia vara, peab pikniku kontaktisik kohe informeerima loomaaeda (telefon: 6 943 343 / 51 26 965) ja tagama puuduste kõrvaldamise omal kulul, kui eraldi ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.
 • Piknikuliste autode parkimine loomaaias ei ole lubatud.

Avatud

 • Kassa
  9-17
 • Siseekspositsioonid *
  10-18
 • Laste loomaaed
  10-19

*Siseekspositsioonid on esmaspäeviti suletud.
Loomaaed on avatud kaks tundi pärast piletikassade sulgemist.

Kuidas tulla

Paldiski mnt. 145 – põhjavärav
Kesklinnast (Kaubamaja kõrvalt) buss nr. 42 (peatus Zoo)
Vabaduse väljakult buss nr. 22, 41 ja 42 (peatus Zoo)
Balti jaamast bussid 43, 41 ja 21 (peatus Zoo)

Ehitajate tee 150 – läänevärav
Kesklinnast (Kaubamaja kõrvalt) buss nr. 42 (peatus Karikakra või Nurmenuku)
Balti jaamast buss nr. 43 (peatus Zoo, Karikakra või Nurmenuku)
Bussid nr. 10, 12, 16, 26, 26A, 27, 28, 45, 46, 61 (peatus Meistri)

Kaart

Kontakt

E-R kl 8-16 tel +6943 300; Hädaabi: 512 69 65
zoo@tallinnzoo.ee

Ehitajate tee 150/Paldiski mnt. 145
Tallinn 13522, Estonia

Tagasiside