Looduskultuuri seminar: Loodushoiu tulevik (4.-5.04.2019)

Tallinna Loomaaed, Tartu Ülikooli semiootika osakond ja TLU Keskkonnaajaloo Keskus korraldasid 4.-5. aprillil 2019 Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses kahepäevase Looduskultuuri seminari: „Loodushoiu tulevik“.

Sündmuse näol on tegemist kolmanda kohtumisega sarjas „Looduskultuuri seminar“, mille eesmärgiks on looduskeskkonna ja Eesti kultuuri läbipõimumiste ja valupunktide avalik ja laiapõhjaline käsitlemine. Esimene, kaitsealadele keskenduv seminar toimus kaks aastat tagasi, eelmisel aastal arutleti loodushoiu sõnumite (edastamise) teemadel. Seekord võtame vaatluse alla loodushoiu tuleviku perspektiivid pöörates tähelepanu nii loodushoiu institutsionaalsetele ja filosoofilistele aspektidele kui ka (igapäeva)praktikatele.

Vaata galeriid sündmusest siit.

4. aprill
10.45 Tiit Maran (Tallinna Loomaaed) — avasõnad
11.00 Uudo Timm — „Muutustest loodushoidu korraldamisel Eestis“; ettekande slaidid: Timm
11.30 Tõnu Talvi — „Koha- ja isikupõhisus Eesti looduskaitses — tulevikust minevikku
12.00 Linda Kaljundi — „Vormilt looduskaitseline, sisult rahvuseline? Loodus ja rahvuslus hilisnõukogudeaegses Eestis“

12.30–13.30 Lõunapaus ja raamatunäitus

13.30 Kalev Sepp — „Loodushoiu tulevikusuundumused IUCN vaatevinklist
14.00 Silvia Lotman — „Looduskaitse — kas sõda või rahu?“; ettekande slaidid: Lotman
14.30 Liina Remm — „Ökosüsteemide teenused: põhimõttearuteludest on jõutud kaardistamiseni. Miliseid mõõdikuid oleks tark kasutada?“; ettekande slaidid: Remm

15.00–15.30 Kohvipaus

15.30 Nelly Mäekivi —  „Tulevik keskkonnahariduses ja keskkonnahariduse tulevik(uvaated)
16.00 Kadri Tüür — „Kaitse, hoid ja teised kaunid sõnad“; ettekande slaidid: Tüür
16.30 Kristel Vilbaste — „Allikad mälumaastikel“; ettekande slaidid: Vilbaste

5. aprill
11.00 Tiit Maran — „Loodusobjekt seaduse objektist subjektiks — uus lähenemine loodushoius?“; ettekande slaidid: Maran, Tiit
11.30 Toomas Trapido — „Kas Emajõgi ja Ülemiste järv saavad ka enda eest kõnelda? Loodus kui subjekt“; ettekande slaidid: Trapido
12.00 Timo Maran — „Kuidas Eesti rahvusloomast sai hunt. Ökosemiootiline vaade“; ettekande slaidid: Maran, Timo

12.30–13.30 Lõunapaus (ja raamatunäitus)

13.30 Aveliina Helm — „Igaühe looduskaitse, kas võimalik ja mõttekas?“; ettekande slaidid: Helm
14.00 Rea Raus — „Radikaalne lokaalsus. Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt jätkusuutliku majanduse kontekstis“
14.30 Anneli Palo —  „Kas loodushoiuks piisab range kaitse all olevatest metsadest?“

15.00–15.30 Kohvipaus

15.30–16.30 Loodushoiu tuleviku ümarlaud

Ürituse toimumist toetab PUT1363 „Paljuliigiliste keskkondade semiootika: agentsus, tähendusloome ja kommunikatsioonikonfliktid“

Avatud

  • Kassa
    9-18
  • Siseekspositsioonid *
    10-19
  • Laste loomaaed
    10-19

Siseekspositsioonid on esmaspäeviti suletud. Loomaaia territooriumil saab jalutada kuni kaks tundi pärast kassade sulgemist.

Kuidas tulla

Paldiski mnt. 145 – põhjavärav
Kesklinnast (Kaubamaja kõrvalt) buss nr. 42 (peatus Zoo)
Vabaduse väljakult buss nr. 22, 41 ja 42 (peatus Zoo)
Balti jaamast bussid 43, 41 ja 21 (peatus Zoo)

Ehitajate tee 150 – läänevärav
Kesklinnast (Kaubamaja kõrvalt) buss nr. 42 (peatus Karikakra või Nurmenuku)
Balti jaamast buss nr. 43 (peatus Zoo, Karikakra või Nurmenuku)
Bussid nr. 10, 12, 16, 26, 26A, 27, 28, 45, 46, 61 (peatus Meistri)

Kaart

Kontakt

E-R kl 8-16 tel +6943 300; Hädaabi: 512 69 65
zoo@tallinnzoo.ee

Ehitajate tee 150/Paldiski mnt. 145
Tallinn 13522, Estonia

Tagasiside