KUIDAS ON MUUTUNUD LIIKIDE ARV ERI LOOMARÜHMADES?

andmed

Liikide arv võrreldes aastaga 2000 on suurenenud 331 liigilt 558 liigini, seda suuremalt jaolt selgrootute ja kalade arvelt. Teiste loomarühmade osas on muutused olnud väiksemad. Imetajate osas on olnud väike langus, olles madalaim 2011. aastal, kui imetajaid oli ainult 91 liiki.

Liikide arv siin võib pisut erineda loomaaia aruannetes olevatest seoses taksonoomia muutuste ja söödaloomade erineva käsitlusega erinevate aastate aruannetes. Liikide määratluse aluseks on võetud hetkel ZIMSis kasutusel olev süstemaatika, kusjuures liigina on käsitletud ka alamliike ning osade koduloomade tõuge (kodukitsed, kodusiga). Kõik söödaks kasvatatavad imetajad ja selgrootud on liikidena sisse arvestatud.

 

KUIDAS ON MUUTUNUD ISENDITE ARV ERI LOOMARÜHMADES?

teadus2

Kõige enam on kasvanud selgrootute ja imetajate arvukus. Viimane eelkõige näriliste arvel, keda kasvatatakse ka söödaloomadena ja keda erinevatel aastatel on käsitletud erinevalt, kord kollektsiooni osana, kord eraldiseisva üksusena.

teadus3

* Imetajate osas on välja jäetud need söödaloomadena kasvatatavad näriliste liigid, mille isendite arv on aruannetes kõikunud eri aastatel rohkem kui 100 isendi võrra.

Kõigis loomarühmades on kollektsiooni isendite arv võrreldes 2000. aastaga kasvanud. Kõige enam on kasvanud selgrootute hulk, selgroogsetest loomadest imetajate isendite arv. Kõige isendirohkem  selgroogsete rühm on läbi nende aastate olnud kalad.

Avatud

  • Kassa
    9-18
  • Siseekspositsioonid *
    10-19
  • Laste loomaaed
    10-19

* Siseekspositsioonid on esmaspäeviti suletud
Loomaaias võib viibida kuni kaks tundi pärast kassade sulgemist

Kuidas tulla

Paldiski mnt värav

Peatus ZOO: buss nr 21, 21B, 22, 37, 41, 42 ja 43; autoga, jalgrattaga või jalutades

Ehitajate tee värav

Peatus Meistri, Nurmenuku või Karikakra: nt buss nr 10, 12, 16, 26, 27, 28, 37, 41, 42, 43 ja 45; autoga, jalgrattaga või jalutades

VAATA VÄRAVATE ASUKOHTI KAARDIL

Kontakt

E-R +372 6943 300; Hädaabi: 512 69 65
zoo@tallinnzoo.ee

Ehitajate tee 150 / Paldiski mnt. 145, Tallinn

Tagasiside