Tallinna Loomaaia visuaalse identiteedi ideekonkurss

Tallinna loomaaed kutsub disaini- ja loovagentuure, spetsialiste ja meeskondi osalema loomaaia uue visuaalse identideedi ideekonkursil.

Tallinna loomaaia visuaalse imago täielik uuendamine lähtub vajadusest kaasajastada ning ühtlustada senist identiteeti. Konkursi eesmärgiks on välja töötada selgete ning eristuvate põhijoontega tervikkuvand, mis on kaasaegsete innovaatiliste lahendustega ning perspektiivis jätkusuutlik. Loodud identiteet peab peegeldama loomaaia põhiolemust ja väärtusi, toetama keskkonnateadlikkust ja olema eeskõnelejaks loodushoiu suunanäitamisel.

Ideekonkurss koosneb kahest voorust. Esimeses voorus valib žürii kõikide konkursil osaleda soovijate portfooliote põhjal välja kuni 7 osalejat, kes pääsevad teise ehk ideekonkursi kavandite võistlusvooru. Konkursi preemiafond on 3500 eurot.

Ideekonkursi võitjaga sõlmitakse koostööleping loomaaia visuaalse lahenduse ning stiiliraamatu väljaarendamiseks ja rakenduslike tööde teostuseks. Konkursi võitja selgub hiljemalt 4. juuniks 2021.a.


Konkursil osalemiseks tuli esitada sooviavalduse dokumendid hiljemalt 23. veebruariks 2021.a. Ideekonkursi kavandite vooru pääsenud selgusid 15. märtsil. Ideekonkursil osalemiseks avaldas tähtaegselt soovi 22 ettevõtet. Häid kandidaate, keda oleksime soovinud ideekonkursi II voorus osalemas näha oli tunduvalt rohkem, kui konkursi reeglitesse määratud arv ning parimate väljakuulutamine kujunes žüriile tõsiseks väljakutseks. Žürii hindas osalejate ja disainerite varasemate tööde puhul loomingulist võimekust ning potentsiaali koostööks, originaalset lähenemist, selgesti mõistetavust. Märksõnadeks olid lisaks loomingulisele poolele ka praktiline võimekus projekti algusest lõpuni ellu viia ning julged lahendused.

Žürii hinnangul kogusid kõige rohkem punkte ning ideekonkursi II vooru võistlustöid esitama on kutsutud (tähestikulises järjekorras):

 • AKU Collective OÜ
 • Identity OÜ
 • Jangel OÜ
 • Polaar Studio OÜ
 • Ruum 414 OÜ
 • Stuudio Stuudio GD ja Disainiosakond OÜ (ühispakkumine)
 • Tuumik Stuudio OÜ

Ideekavandite tähtaeg on 30. aprill. Konkursi II vooru kirjelduse, täpsed ülesanded ning tähtajad on ideekonkursi alusdokumentides.

Konkursi dokumendid:

 1. Tallinna loomaaia CVI ideekonkursi alusdokument (lähteülesanne ja konkursi tingimused)
 2. Lepinguga sõlmitavate tööde nimekiri (Lisa 1)
 3. Osalemiseks vajalikud dokumendivormid

Tallinna loomaaed teeb konkursi korraldamisel koostööd Eesti Disainikeskusega.

Konkursi kontaktisik Helina Õunapuu, helina.ounapuu@tallinnzoo.ee, tel 515 6536


Ideekonkursi infopäev toimus 17.02.2021. Infopäeva esitlused:


KORDUVAD KÜSIMUSED

Kas täidetud vormid tuleb vormistada ühe dokumendina (kus kõik vormid sees) või iga vorm eraldi failina?

Oluline on, et kõik vormid saaksid täidetud. Võite saata ühtse dokumendina või ka eraldiseisvate failidena.

Kas disaineri töönäidisena võib esitada teise firma koosseisus tehtud töid (viidates meeskonnale ja firmale)?

Jah, kui tööd on korrektselt viidatud.

Miks on loomaaial vaja uut logo? Kes on eelmise logo autor?

Uus visuaalne identiteet hõlmaks lisaks logole ka terviklikku visuaalset lahendust, mis ühendaks loomaaia igapäeva tegevusi ning turundussõnumeid ning aitaks sihtgruppidega suheldes olla äratundav ning peegeldada meie väärtusi. Ajalooliselt on loomaaial on olnud 2 logo, praeguse loomaaia logo autoriks on kunstnik-animalist Sándor Stern (1924-2017). Uue visuaali kujundamisel võib kasutada ajaloolisi sümboleid, neid uuendada või luua uusi lahendusi.

Mille poolest on Tallinna Loomaaed võrreldes teiste loomaaedadega eriline?

Tallinna loomaaed asub ulatuslikul territooriumil, kus saab jälgida arvukate loomade tegutsemist, nautida mitmeküllast taimestikku ning looduslikku metsa. Loomaaia Veskimets on kuulutatud ametlikuks vääriselupaigaks, kus säilitatakse metsa loodusliku alana ohustatud ja haruldaste liikide kaitseks. Samuti on Tallinna loomaaed tuntud liigikaitse ja teadusasutuna, meil on oma Liigikaitseuuringute Keskus, mis tegeleb euroopa naaritsa paljundamise ja taasasustamisega loodusesse.

Loodushariduse suunal oleme tugevalt panustanud koolide formaalharidust toetavate loodusõppeprogrammidele, et võimaldada õpetajatel koolitunde läbi viia mitmekülgselt ning innustavad lapsi ja noori rohkem mõtlema keskkonna ja loodushoiu teemadele.  

Kui varasemad CVI portfooliod ei ole digitaalsel kujul, vaid ainult raamatutena, siis kuidas edasta need hindamiseks?

Näidetest esmase ülevaate saamiseks oleks hea meile edastada digitaalselt 2-3 ülespildistatud varianti antud tööde põhidetailidest. Hea, kui saate loomaaeda saata ka stiiliraamatud žüriile tutvumiseks. Raamatud tagastatakse.

Meie firmas teevad disainerid ka projektijuhtimise tööd. Kas on oluline, et peab projektijuht veel eraldi olema?

Konkursi meeskonnas peab olema kaks liiget. Soovi korral võib kasutada meeskonnas ka kahte disainerit, juhul kui vähemalt ühel on ettenähtud kogemused projektijuhtimises (viidata vastava meeskonnaliikme tutvustuses).

Millist versiooni me nimest eelistame, kas  “loomaaed” või “zoo”? Tallinna Loomaaed on ametlik asutuse nimetus ning sellisel kujul oleme me oma turunduskommunikatsioonis ka seda sõnapaari kasutanud. Paralleelselt on kasutusel ka sõna “zoo” turundussõnumite edastamisel välisturistidele, samuti  loomaaia põhjaväravas, liinibussipeatuse nimetusena jms. Kohalikule vene keelt kõnelevale publikule kasutame tõlkes sõna “loomaaed”. Seega on vaba valik nende sõnade kasutamiseks.

Kas uut visuaalset identiteeti hakatakse ka kasutama loodusõppe materjalidel? Kas on plaane sotsmeedia videodega, kodulehe, infokirja loomisega jms.

Jah, kõik loomaaia tooted ning graafilist disaini vajavad töövahendid (sh loodusharidusprogrammide õppematerjalid, videod, koduleht jms) hakkavad järgima uue visuaali poolt loodud põhimõtteid ning reeglistikku. Kindlasti on lähitulevikus vaja uuendada kodulehte ning sotsiaalmeedias arendame samm-sammult videolahenduste suunda.

Mis põhjustel loomaaia eelmine visuaalse identiteedi konkurss ebaõnnestus?

Eelmine konkurss toimus riigihanke korras, kus oodati kõikidelt osalejatelt juba valmislahendust, mis oleks seotud loomaaia tulevikule suunatud väärtustega. Käimasolev konkurssil otsitakse ideekavandit, mille põhjal saab koostöös lõpliku visuaalse identiteedi välja töötada. 

Konkursi preemiafond on 3500 eurot, mis jagatakse vastavalt žürii otsusele kõikide ideekonkursist osavõtjate vahel. Kas see võiks jaotuda osalejate vahel võrdselt? Kõik osalejad esitavad ju võrdse koguse kavandeid.

Konkursi preemiafond jagatakse vastavalt žürii otsusele kõikide ideekonkursist osavõtja vahel. Kindlasti saavad kõik osalejad premeeritud. Samas jätame žüriile võimaluse vajadusel premeerida eriti silmapaistvaid teostajaid, kes ei osutu konkursi võitjaks, suurema osaga preemiafondist.

Ideekonkursi võitjaga sõlmitava lepingu kestus 3 kuud. Mis peale seda perioodi edasi saab? Kes jääb kujundustöid teostama? Kes teostab järelevalvelt süsteemi rakendamise osas?

Uue visuaalse identiteedi ning selle kasutamiseks kindlate reeglite ja põhimõtetega stiiliraamatu välja töötamiseks ning rakenduslike tööde lepinguks on 3 kuud. Stiiliraamat saab olema järgmiste tööde aluseks sõltumata sellest kes uusi lepingulisi töid teostama hakkab.

Kas tellijal on teada lepinguga seotud tööde maksumuse ülempiir?

Lepingulised tööd tuleb hinnastada vastavalt Lisa 1 väljatoodud tööde nimekirjale. Ülempiiri kutses märgitud ei ole, iga pakkuja saab vastavalt oma võimalustele, hinnakirjale ning turuolukorrale hinnapakkumise koostada.

Võitjaga sõlmitavate tööde nimistus on “Veebilehe näidis – Logo ja kujundite paiknemine esilehel ja sisulehel” Kas ja millal on plaanis Loomaaia kodulehte uuendada? Kas seda on plaanis teha koostöös konkursi võitjaga?

Kodulehe uuendamimine on loomaaial plaanis visuaalse identiteedi muutmise järgmise sammuna ning selleks kuulutatukse välja uus konkurss.

Kas 2. vooru valitud osalejatele on võimalik tutvustada eelmise konkursi töid, koos kommentaaridega, miks need ei sobinud?

Tegemist on uue konkursiga, eelmise konkursi töid me selle konkursiga siduda ei soovi.

Miks on vaja teha kaks logoversiooni ja panna need rahvahääletusele?

Rahvahääletus on üks osa uue visuaali teavitusest. Täpsemad tingimused lepitakse kokku lepingu sõlmimisel, kuid kindasti ei tule toota lisaks uusi logo variante vaid kasutatakse ikka tööprotsessis olevaid versioone.

Kas konkursi ideekavandi voorus toimub osalejatele lisaks nõustamist?

Kõik ideekavandi voorus osalejad saavad küsimusi esitada kuni 23.aprillini, tekkinud küsimused ja vastused saadetakse üheaegselt kõikidele ideevoorus osalejatele e-kirja teel.

Uurin konkursi auhinnafondi kohta – kas see on 3500+km või koos km? Ja kas see võib minna ka jagamisele erinevate osalejate vahel?

Preemiafondi summale lisandub käibemaks. Preemiafond jagatakse vastavalt žürii otsusele kõikide ideekonkursist osavõtja vahel. Kõik (kuni) seitse ideekavandi esitajat saavad premeeritud.

Avatud

 • Kassa
  9-17
 • Siseekspositsioonid *
 • Laste loomaaed

*Siseekspositsioonid ja laste loomaaed on suletud.
Kassad avatud kell 9-15, ainult kaardimaksed.
Iseteeninduskassad avatud kell 9-17, ainult kaardimaksed.
Loomaaia territooriumil saab jalutada kella 19ni.

Kuidas tulla

Paldiski mnt. 145 – põhjavärav
Kesklinnast (Kaubamaja kõrvalt) buss nr. 42 (peatus Zoo)
Vabaduse väljakult buss nr. 22, 41 ja 42 (peatus Zoo)
Balti jaamast bussid 43, 41 ja 21 (peatus Zoo)

Ehitajate tee 150 – läänevärav
Kesklinnast (Kaubamaja kõrvalt) buss nr. 42 (peatus Karikakra või Nurmenuku)
Balti jaamast buss nr. 43 (peatus Zoo, Karikakra või Nurmenuku)
Bussid nr. 10, 12, 16, 26, 26A, 27, 28, 45, 46, 61 (peatus Meistri)

Kaart

Kontakt

E-R kl 8-16 tel +6943 300; Hädaabi: 512 69 65
zoo@tallinnzoo.ee

Ehitajate tee 150/Paldiski mnt. 145
Tallinn 13522, Estonia

Tagasiside