COVID-19 uued külastustingimused

Hea külastaja!

Selleks, et meie kõigi külastuselamus oleks võimalikult turvaline, tuleb loomaaia külastusel kassas esitada, kas:

 • tõend vaktsineerimiskuuri läbimise kohta (kehtiv kuni 1 aasta pärast vaktsineerimiskuuri lõppu) või
 • tõend COVID-19 läbipõdemise kohta (kehtib kuni 6 kuud pärast läbipõdemist)

ja

 • isikut tõendav dokument.

Tõendit saab esitada nii nutiseadmes kui väljaprindituna.

Tõendit ei pea esitama alla 18 aastased külastajad.

E-pileti ostnud külastajad peavad dokumendid esitama külastusjuhile.

Iseteeninduskassad on suletud.

Tõendi kontrollimisel saadud andmeid ei säilitata. 

COVID tõendit esitamata ei saa külastaja loomaaeda siseneda ega territooriumil pakutavaid teenuseid kasutada.

COVID tervisetõendi saab alla laadida www.digilugu.ee

Palume hoolivat ja mõistvat suhtumist, et hoida üksteise tervist ning hoida loomaaed avatuna!

Avatud

 • Kassa
  9-15
 • Siseekspositsioonid *
  10-16
 • Laste loomaaed
  10-17

Siseekspositsioonid on esmaspäeviti suletud. Loomaaia territooriumil saab jalutada kuni kaks tundi pärast kassade sulgemist.

Kuidas tulla

Paldiski mnt. 145 – põhjavärav
Kesklinnast (Kaubamaja kõrvalt) buss nr. 42 (peatus Zoo)
Vabaduse väljakult buss nr. 22, 41 ja 42 (peatus Zoo)
Balti jaamast bussid 43, 41 ja 21 (peatus Zoo)

Ehitajate tee 150 – läänevärav
Kesklinnast (Kaubamaja kõrvalt) buss nr. 42 (peatus Karikakra või Nurmenuku)
Balti jaamast buss nr. 43 (peatus Zoo, Karikakra või Nurmenuku)
Bussid nr. 10, 12, 16, 26, 26A, 27, 28, 45, 46, 61 (peatus Meistri)

Kaart

Kontakt

E-R kl 8-16 tel +6943 300; Hädaabi: 512 69 65
zoo@tallinnzoo.ee

Ehitajate tee 150/Paldiski mnt. 145
Tallinn 13522, Estonia

Tagasiside