Madagaskari sisiprussakas

Gromphadorhina portentosa

Population status unknown

  • Invertebrate
  • Phylum: Lülijalgsed (Arthropoda)
  • Class: Putukad (Insecta)
  • Order: Prussakalised (Blattodea)
Zoo visiting area Väike troopikamaja
Activity

Activity

öine

Sociability

Sociability

seltsinguline

Nutrition

Nutrition

viljad, putukad, korjused, lehed ja võrsed, seemned, kõdutaimestik

Size and weight

Size and weight

5-10 cm

Life expectancy

Life expectancy

2-5 aastat

Need suured tiivutud putukad elutsevad Madagaskari vihmametsade niiskes metsakõdus ja toituvad peamiselt mahalangenud puuviljadest ja kõdunevast taimestikust. Aktiivsed on nad enamasti öösel. Nad on ühiselulised ja üsna keeruka käitumisega. Võrreldes teiste prussakaliikidega teeb neid omapäraseks võime häälitseda. Oma tagakehal olevate hingamisavade kaudu teevad nad vaenlase hoiatamiseks sisisevat häält. Sisiprussakas sisiseb tagakeha 4. lüli hingamisavast õhku välja surudes. Eristatakse nelja sisinatüüpi. Emaseid peibutatakse kõrgematoonilise sisinaga. Munaspoegijad. Oma arengu jooksul kestub sisiprussaka vastne 6 korda, enne kui saab 7-kuuselt suguküpseks.

Prussakalised on väga ürgne putukarühm, kes on maakeral elanud ligi 350 miljonit aastat. Tänapäeval eristatakse ligikaudu 3500 prussakaliiki.

Illustration
Illustration