Madagaskari sisiprussakas

Gromphadorhina portentosa

Populatsiooni staatus teadmata

  • Selgrootu
  • Hõimkond: Lülijalgsed (Arthropoda)
  • Klass: Putukad (Insecta)
  • Selts: Prussakalised (Blattodea)
Loomaaia külastusala Väike troopikamaja
Aktiivsus

Aktiivsus

öine

Seltsingulisus

Seltsingulisus

seltsinguline

Toitumine

Toitumine

viljad, putukad, korjused, lehed ja võrsed, seemned, kõdutaimestik

Suurus ja kaal

Suurus ja kaal

5-10 cm

Eluiga

Eluiga

2-5 aastat

Need suured tiivutud putukad elutsevad Madagaskari vihmametsade niiskes metsakõdus ja toituvad peamiselt mahalangenud puuviljadest ja kõdunevast taimestikust. Aktiivsed on nad enamasti öösel. Nad on ühiselulised ja üsna keeruka käitumisega. Võrreldes teiste prussakaliikidega teeb neid omapäraseks võime häälitseda. Oma tagakehal olevate hingamisavade kaudu teevad nad vaenlase hoiatamiseks sisisevat häält. Sisiprussakas sisiseb tagakeha 4. lüli hingamisavast õhku välja surudes. Eristatakse nelja sisinatüüpi. Emaseid peibutatakse kõrgematoonilise sisinaga. Munaspoegijad. Oma arengu jooksul kestub sisiprussaka vastne 6 korda, enne kui saab 7-kuuselt suguküpseks.

Prussakalised on väga ürgne putukarühm, kes on maakeral elanud ligi 350 miljonit aastat. Tänapäeval eristatakse ligikaudu 3500 prussakaliiki.

Illustration
Illustration

Avatud iga päev

  • Kassad ja sissepääs 9-17
  • Loomaaed 9-19
  • Siseekspositsioonid, sh Vihmamets E 11-18, T-P 10-18
  • Vihmametsa sissepääs kuni 17:30
  • Laste loomaaed 10-18
  • Meenepood 10-17

Loomaaia kaart

Loomaaia kaart