Tallinna loomaaia panus ohustatud liikide taasasustamisse

Lisaks tehispopulatsioonide haldamisele aitavad loomaaiad kaasa ka ohustatud liikide looduslike populatsioonide rajamisele. Seda kas rahaliselt taasaustamisprojekte toetades või füüsiliselt loomi paljundades ja loodusesse saates. Tallinna loomaaia suurim panus ohustatud liigi taasasustamisse on olnud euroopa naaritsa saarelise populatsiooni rajamine Hiiumaale.

Euroopa naarits

Euroopa naaritsa populatsiooni rajamine Hiiumaale sai alguse juba 2000. aastal, mil saarele viidi 17 Tallinna loomaaias sündinud naaritsat. Eelnevalt tuli aga saarelt kõrvaldada mingifarmist loodusesse pääsenud ameerika naaritsad ning välja selgitada, kus asuvad naaritsale kõige sobilikumad elupaigad.

Aegade jooksul on naaritsate loodusesse asustamiseks kasutatud erinevaid meetodeid, kuid parima tulemuse on andnud poollooduslike aedikute rajamine Hiiumaale ning sealt noorte loomade vabadusse laskmine. Kokku on saarele lahti lastud ligi 600 isendit, viimased neist 2016. aastal.

Selleks, et euroopa naaritsa käekäigust ülevaade säiliks, toimuvad Hiiumaal koostöös SA Lutreolaga regulaarsed seired. Seirete tulemuste põhjal võib öelda, et Hiiumaal on välja kujunenud stabiilne 60-90 isendiline euroopa naaritsa populatsioon.

Lisaks Hiiumaale alustati 2019. aastal euroopa naaritsa loodusesse asustamise projektiga ka Saaremaal. Esimesed naaritsad jõudsid Saaremaale 2022. aastal.

Habekotkas

Tallinna loomaaed on andnud oma panuse ka habekotka taasasustamisprojekti. Liigi paljundamiseks on meil koostööleping raisakotkaste kaitseorganitsatsiooniga Vulture Conservation Foundation, mis aitab kaasa habekotkaste asurkondade taastamisele looduses.

Alates 2011. aastast on loomaaia habekotkapaaril Alil ja Akilal olnud tibuõnne kaheksal korral. Neli poega on üles kasvatanud loomaaednikud ning neli on kasvanud habekotkastest kasuvanemate hoole all Austrias Haringsee ohustatud raisakotkaste säilituskeskuses. Tallinna loomaaias kooruvad habekotkapojad on üliolulised, sest siin elava isaslinnu geneetilise materjali edasikandumine on habekotkaste geneetilise mitmekesisuse tõstmisel väga tähtis.

Tallinna loomaaias sündinud habekotkapoegade lahtilaskmine Hispaania looduses | VCF

Illustration

Avatud iga päev

  • Kassad ja sissepääs 9-18
  • Loomaaed 9-20
  • Siseekspositsioonid, sh Vihmamets E 11-19, T-P 10-19
  • Vihmametsa sissepääs kuni 18:30
  • Laste loomaaed 10-19
  • Meenepood 10-19

Loomaaia kaart

Loomaaia kaart