Õppeprogrammid 4.-6. klassile

Loomad erinevates elukeskkondades 4. klass

Programm keskendub erinevatele elupaikadele ja seal elavatele loomaliikidele. Õppekäigul jälgitakse mitmesuguste loomade välimust ja käitumist ning seostatakse seda nende elukeskkonnaga. Õpilased saavad teada, miks on lumeleopardil pikk kohev saba või jääkarul pisikesed kõrvad jm. Loomaaias minnakse õppekäigul läbi savanni, kiigatakse troopikasse, pistetakse nina Arktikassegi. Põneva praktilise ülesande käigus panevad õpilased kokku oma loomaaia ning proovivad kätt selle igapäevatöö organiseerimisel.

Avastusretk vihmametsadesse  4. klass

Programmi eesmärk on tutvustada õpilastele vihmametsade eripära ja olulisust ning avada uks sealse liigirikkuse ning loomade põnevate kohastumuste maailma. Räägitakse vihmametsade asukohtadest Maal ja arutletakse eri piirkondade vihmametsade sarnasuse ja erinevuse üle. Õppekäigul troopikamajadesse tutvutakse liigirikka vihmametsa loomastikuga. Saadud teadmiste kinnistamiseks panevad õpilased end proovile muhedas mälumängus.

Loomad erinevates elukeskkondades 5.-6. klass

Õppeprogramm viib osalejad loomaaiaretkele tutvuma maailma eri paikadest pärit loomadega. Õppekäigul keskendutakse elupaikades valitsevatele tingimustele ja sealsete liikide kohastumustele. Juttu tuleb näiteks sellest, miks lumeleopardil on mustriline kasukas, elevandil suured kõrvad ja jääkarul hea haistmismeel. Arutletakse ka teemadel ökosüsteem, bioloogiline mitmekesisus, inimene ja loodus, looduskaitse olulisus. Tunni lõpus lahendavad õpilased teemat kokkuvõtva rühmaülesande.

Vesi kui elukeskkond 5. klass

Programmi sissejuhatav osa toimub klassis, kust minnakse loomaaia väikese tiigi äärde. Võetakse veeproove ja mõõdetakse Vernieri andmekogujate abil vee temperatuuri, toitainete ja lahustunud hapniku sisaldust. Tehakse kokkuvõtteid veekogu seisundi kohta. Kogutakse veeselgrootuid ning vetikaid. Programmi teine osa toimub õppeklassis, kus uuritakse mikroskoopidega veeorganisme.

Loodusuurija esimesed sammud 6. klass

Loomaaia Veskimetsas toimuva õppeprogrammi eesmärk on tutvustada õpilastele salumetsa, sealset kooslust ja elustikku. Räägitakse Veskimetsa asukatest, taimestikust ning eluta loodusestki. Metsatunni jooksul lahendavad noored teadlasehakatised rühmades kinnistavaid uurimisülesandeid ning arutlevad saadud tulemuste üle.

Tule (vihma)metsa! 6. klass

ALATES SÜGIS 2023!

Kagu-Aasia vihmamets on üks kaunikesti eriline paik – palav, niiske, roheluserohke ja elust pakatav. Ökosüsteem missugune! Uurimegi sealsete liikide eripärasid ja eluviise, välimust ja käitumist. Samuti on elulised teemad (vihma)metsade olulisus ja kaitse, mida üritame muuta õpilastelegi südamelähedaseks. Õppekäigu muudavad mitmekesiseks isenäolised avastamisülesanded.

Illustration

Avatud iga päev

  • Kassad ja sissepääs 9-17
  • Loomaaed 9-19
  • Siseekspositsioonid, sh Vihmamets T-P 10-18
  • Laste loomaaed 10-19
  • Meenepood 10-18
Siseekspositsioonid on esmaspäeviti suletud. Laste loomaaed on kuu esimesel esmaspäeval suletud.

Loomaaia kaart

Loomaaia kaart