Hanked ja ostumenetlused

Käimasolevad hanked ja ostumenetlused

  • Riigihange Toitlustusteenuse osutamine Tallinna Loomaaias 2023-2026
  • ”Talvehooaeg loomaaias” ürituste perioodil 9.01-30.04.2023 on nädalavahetustel võimalus 1-2 toiduautol pakkuda loomaaia külastajatele toitlustamist, sh kuumi jooke. Tasumine toimub lepingu alusel 50 eurot päevas vastavalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 27.09.2022 käskkirjaga nr KA-4/69 „Tallinna Loomaaed hindade kehtestamine“ alusel. Lisainfo: Linda Jaanus, tel 57813911,  linda.jaanus@tallinnzoo.ee

Alusdokumendid


Aastaaruanded ja loomade käive

Tunned huvi varasemate aruannete järele? Saada päring zoo@tallinnzoo.ee


Tallinna Loomaaia põhimäärus


Tallinna Loomaaia strateegiline arengukava


Toimingupiirangud

Hetkel vastavad teated puuduvad.

Toimingupiirangu eesmärk on huvide konflikti vältimine. Piirangutega välistatakse olukord, kus ametiisik teeb iseenda või temaga seotud isiku suhtes otsuse või toimingu.

Toimingupiirangud kohalduvad kõigile ametiisikutele korruptsioonivastase seaduse mõttes. Toimingupiirangu või toimingupiirangu kohaldamata jätmise tingimuste teadev rikkumine on väärtegu või sõltuvalt otsuse või toimingu väärtusest, kuritegu.

Korruptsioonivastase seaduse  § 11 lõike 3 punktide 4, 5 ja 7 järgi toimingupiiranguid ei kohaldata:

4) kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade avalikku ülesannet täitva asutuse veebilehel;

5) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade asutuse veebilehel;

7) valla- või linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade valla või linna veebilehel.

Huvide konflikti kohta saab rohkem lugeda korruptsioon.ee.

Illustration

Avatud

  • Kassad ja sissepääs 9-17
  • Siseekspositsioonid 10-18
  • Laste loomaaed 10-17
  • Meenepood 10-17
  • Loomaaed 9-19
Siseekspositsioonid on esmaspäeviti suletud. Laste loomaaed on kuu esimesel esmaspäeval suletud.

Loomaaia kaart

Loomaaia kaart