Õppeprogrammid 1.-3. klassile

Loomad erinevates elukeskkondades 1. klass

Programm keskendub erinevatele elupaikadele ja seal elavatele loomaliikidele. Õppekäigul jälgitakse mitmesuguste loomade välimust ja käitumist ning seostatakse seda nende elukeskkonnaga. Õpilased saavad teada, miks on lumeleopardil pikk kohev saba või jääkarul pisikesed kõrvad jm. Loomaaias minnakse õppekäigul läbi savanni, kiigatakse troopikasse, pistetakse nina Arktikassegi. Praktilise ülesande käigus leiavad õpilased loomadele sobiva elupaiga.

Loe lähemalt

Loomad erinevates elukeskkondades 2.-4. klass

Programm keskendub erinevatele elupaikadele ja seal elavatele loomaliikidele. Õppekäigul jälgitakse mitmesuguste loomade välimust ja käitumist ning seostatakse seda nende elukeskkonnaga. Õpilased saavad teada, miks on lumeleopardil pikk kohev saba või jääkarul pisikesed kõrvad jm. Loomaaias minnakse õppekäigul läbi savanni, kiigatakse troopikasse, pistetakse nina Arktikassegi. Põneva praktilise ülesande käigus ehitavad õpilased mängu käigus oma loomaaia.

Loe lähemalt

Jääkaru ja Arktika elustik 1.-3. klass

Programmi käigus õpitakse tundma jäävööndi asukaid ning seal valitsevaid elutingimusi. Jääkarumaailma avastusretkel uuritakse omadusi, mis aitavad maismaa suurimal kiskjal jäävööndis ellu jääda ning tutvustatakse lumekakkude toimetulekut karmides tingimustes. Õpilased saavad teada, mille poolest on erilised jääkaru karv ning lumekaku suled. Arutletakse, millised tegurid ohustavad jäävööndi elustikku ning kuidas inimesed saavad olukorda leevendada.

Loe lähemalt

Elevantide jälgedes 1. klass

Programmis õpitakse tundma Aafrika erinevaid elupaiku ja seal elavaid loomaliike. Õppekäigul vaadeldakse mitmesuguste loomade välimust ja käitumist ning seostatakse seda nende eluviisiga. Praktiliste ülesannete käigus õpivad õpilased seostama looma ja tema elupaika.

Loe lähemalt

Maadeavastaja vihmametsas 2.-3. klass

Programm viib õpilased Kagu-Aasia vihmametsade maailma – kogeda saab niiskust ja palavust, taimerohkust, võõrapäraseid linnu- ja loomahääli ning näha sealse piirkonna loomaliike. Sarnaselt tuntud loodusteadlasele Alfred Russell Wallace’ile, kes käis üle 160 aasta tagasi Malai saarestikus uurimisretkel, saavad õpilasedki olla omamoodi maadeavastajad. Õpilased arendavad plaani järgi ekspositsioonis orienteerudes oma tähelepanu- ja vaatlusoskusi ning täidavad teemakohaseid ülesandeid. Lisaks pöörame tähelepanu vihmametsade säilitamisele ja kaitsele.

Loe lähemalt

Illustration

Avatud iga päev

  • Kassad ja sissepääs 9-18
  • Loomaaed 9-20
  • Siseekspositsioonid, sh Vihmamets E 11-19, T-P 10-19
  • Vihmametsa sissepääs kuni 18:30
  • Laste loomaaed 10-19
  • Meenepood 10-19

Loomaaia kaart

Loomaaia kaart