Õppeprogrammid 7.-9. klassile

Selgroogsed loomad 7. klass

Loomaaias veedetud õppetunnis  saavad selgeks selgroogsete loomade klassid ja nende üldtunnused. Loomaaiaretkel külastatakse troopikamajasid, kus vaadeldakse kalade, kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate klasside esindajaid, kelle eripäradest, kohastumustest ja elust räägitakse pikemalt. Programmi lõpus pannakse teadmised proovile muhedas mälumängus “Kaamelivillak”, mis kordab ja kinnistab kohapeal kuuldut ning juba koolipingis õpitut.

Loe lähemalt

Roomajad 7. klass

Programmi käigus tutvustatakse roomajate põhitunnuseid, vaadeldakse soomuselisi, kilpkonnalisi ning tehakse juttu krokodillilistestki. Loomaaiaretkel jalutatakse elevandimajja, kus räägitakse sealsetest roomajatest, nende kohastumustest, eripäradest ning igapäevaelust. Praktilise uurimisülesande käigus õpitakse tundma erinevaid roomajate esindajaid ning nende üldtunnuseid.

Loe lähemalt

Elupaikade kaitse 7.-9. klass

Igal elusolendil on vaja kohta, kus elada, kuid paljud neist paikadest on kadumas. Õppeprogramm annab ülevaate erinevatest maailma elukeskkondadest, pöörates tähelepanu nende hävimise põhjustele. Vaatluse alla tulevad mitmed liigid, kes on ohtu sattunud just seetõttu, et nende elupaiku on maailmas üha vähem. Programmi lõpuks on õpilasel arusaam erinevate biotoopide olemusest ja asukatest, hävimise põhjustest ning sellest, kuidas neid kaitsta ja säästa.

Loe lähemalt

Ellujäämiskunst loomariigis 8.-9. klass

Õppeprogramm viib osalejad avastusretkele loomaaeda, kus peatutakse erinevates loodusvööndites elavate loomade juures. Käsitletakse just seda, kuidas erinevad liigid oma elukeskkonnas hakkama saavad ja millised erilised omadused aitavad neil ellu jääda. Arutletakse selle üle, miks surikaadid on head kaevurid, miks jääkarul on hiiglaslikud käpad jne. Tunni käigus panevad õpilased end proovile erinevate loodusvööndite asukate ja nende kohastumuste tundmises, lahendades rühmatööna probleemülesannet.

Loe lähemalt

Illustration

Avatud iga päev

  • Kassad ja sissepääs 9-18
  • Loomaaed 9-20
  • Siseekspositsioonid, sh Vihmamets E 11-19, T-P 10-19
  • Vihmametsa sissepääs kuni 18:30
  • Laste loomaaed 10-19
  • Meenepood 10-19

Loomaaia kaart

Loomaaia kaart