Isikuandmete töötlemine

Töötleme teie isikuandmeid kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate isikuandmete kaitse regulatsioonidega ning Tallinna linna andmekaitsetingimustega. Loomaaia andmekaitsetingimusten kontaktisik on katrin.rahula@tallinnzoo.ee

E-pileti kasutustingimused

E-pileti kasutustingimused – Tallinna Loomaaed

Loomaaia kodulehe külastamine

Tallinna Loomaaia veebilehe külastamisel külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:

1. kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress);
2. kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga;
3. külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).
4. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.
5. Loomaia kodulehel võivad olla viited teistele veebilehtedele, mis ei kuulu Tallinna Loomaaiale, nende veebilehtede privaatsus- ja isikuandmete töötlemise põhimõtted ei ole meie vastutada.

Veebilehel kasutatavad küpsised

Küpsised (inglise k. cookies) on väikesed failid, mis tekitatakse veebilehe külastamisel ja neid hoitakse veebikülastaja seadmes. Küpsised on mõeldud veebikülastaja kasutuskogemuse parandamiseks. Küpsises hoitakse veebilehe külastamise käigus valitud eelistused ja neid kasutatakse järgmisel veebilehe külastusel.

Uudiskiri

Sisestades e-posti aadressi, annate meile nõusoleku oma isikuandmete (e-posti aadress) töötlemiseks uudiskirja edastamise eesmärgil. Iga uudiskirja juures on uudiskirjast loobumise (unsubscribe) võimalus, millel klikkides olete ennast eemaldanud nendest andmetest. Andmed säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni ja peale seda kustutatakse.

Teenuste osutamine

Tellitud teenustega, sh ekskursioonide, linnalaagrite, aktiivõppeprogrammide, sünnipäevaprogrammide, ruumide ja piknikuplatside rendi, suvepäevade, firmapidude jmt seoses kasutame meile teatavaks saanud isikuandmeid üksnes seoses antud üritustega ega edasta neid kolmandatele isikutele. Avalikele üritustele eelregistreerimisega seotud andmeid kasutame üksnes konkreetse üritustega seotud personaalteavitusteks ning peale ürituse toimumist andmed kustutatakse.

Pildistamine ja filmimine

Loomaaia avalikke üritusi (sh ekskursioone, tähtpäevi, loenguid) võidakse fotografeerida või filmida. Neid jäädvustusi avaldatakse loomaaia kodulehel, (sotsiaal)meediakanalites või loomaaia trükistes. Isikuandmete kaitse seaduse § 11 kohaselt ei kehti teavitamiskohustus avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada. Taoliste foto- ja videomaterjalide puhul võib loomaaed kehtestada alatise säilitamistähtaja.

Videovalve

Loomaaia territooriumile on turvalisuse tagamiseks paigaldatud videokaamerad. Andmeid töötleb loomaaia Sisevalveosakond ja salvestistele on ligipääs üksnes nendel isikutel, kelle tööülesannete täitmiseks see on vajalik. Salvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 päeva.

Tööle või praktikale kandideerimine

Kandideerides tööle või praktikale Tallinna loomaaeda, lähtume teie poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.

Kandidaatide värbamist korraldab Tallinna loomaaias personalijuht. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Illustration

Avatud iga päev

  • Kassad ja sissepääs 9-18
  • Loomaaed 9-20
  • Siseekspositsioonid, sh Vihmamets E 11-19, T-P 10-19
  • Vihmametsa sissepääs kuni 18:30
  • Laste loomaaed 10-19
  • Meenepood 10-19

Loomaaia kaart

Loomaaia kaart