Õppeprogrammid gümnaasiumile

Liigikaitse

Loomaaias on ainulaadne võimalus Eestist lahkumata näha maailmas ohustatud loomaliike. Õppekäigul tutvustatakse loomaaias elavaid haruldasi loomi, nende omapärast maailma ja rolli ökosüsteemis. Erinevate ohustatud liikide näitel räägitakse ohtu sattumise põhjustest, kaitsekategooriatest, liigikaitsest ning loomaaia rollist kaitsetegevusel. Õpilased saavad teada, mis on bioloogiline mitmekesisus ja miks on vaja seda hoida. Kujuneb arusaam, kuidas looduses on kõik omavahel tihedalt seotud ja ühe teo mõju võib olla kaugeleulatuv. Tunni lõpus mängitakse ainulaadset temaatilist lauamängu „Pantri jälgedes“, mis võtab kokku õppekäigul läbitud teema.

Loe lähemalt

Kliimamuutuste mõju maailma elustikule

Õppeprogrammil räägitakse kliimamuutuste olemusest, mõjust ning elust muutuste keskel. Õpilastele tutvustatakse erinevaid näidisliike ning neid ohustavaid tegureid.  Juhitakse tähelepanu võimalikele abinõudele ning arutletakse säästva eluviisi praktiseerimise   üle – mida igaüks meist saab igapäevaelus ära teha. Praktilise rühmaülesande käigus saavad   õpilased välja pakkuda lahendusi, mis nende arvates muudaksid meie ühiskonna jätkusuutlikumaks.

Loe lähemalt

Elupaikade kaitse 10.-12. klass

Ökosüsteemid on justkui omaette maailmad, keeruliste seostega võrgustikud, kus oma osa on nii elustikul kui ümbritseval keskkonnal. Seetõttu on bioloogilise mitmekesisuse püsimiseks väga oluline kaitsta mitte ainult liike, vaid ka nende elupaiku. Õppeprogrammil antakse ülevaade maailma eri biotoopidest, pöörates tähelepanu nende hävimise põhjustele. Vaatluse alla tulevad mitmed liigid, kes on ohtu sattunud just seetõttu, et nende elupaigad on kadumas. Programmi lõpus lahendavad õpilased rühmatööna temaatilist dilemmaprobleemi, mille käigus kujuneb arusaam elukeskkondade kaitse olulisusest ning säästva eluviisi rollist selles.

Loe lähemalt

Wallace’i jälgedes

Õppeprogramm viib õpilased kuulsate loodusuurijate, Alfred Russell Wallace’i ja Charles Darwini radadele – juttu tuleb evolutsiooniteooriast, liigitekkest ja biogeograafiast. Õpilased uurivad rühmaülesande käigus Kagu-Aasia liikide näitel loomade kohastumusi, käitumist ja omavahelisi suhteid. Samuti on oluliseks aruteluteemaks bioloogiline mitmekesisus ja selle kaitse.

Loe lähemalt

Illustration

Avatud iga päev

  • Kassad ja sissepääs 9-18
  • Loomaaed 9-20
  • Siseekspositsioonid, sh Vihmamets E 11-19, T-P 10-19
  • Vihmametsa sissepääs kuni 18:30
  • Laste loomaaed 10-19
  • Meenepood 10-19

Loomaaia kaart

Loomaaia kaart