Tallinna Loomaaia e-pileti kasutustingimused

1. Üldtingimused

1.1 Tallinna loomaaia (edaspidi loomaaed) e-pileti kasutustingimused kehtivad
loomaaia piletite ostmisel loomaaia kodulehel.
1.2 Mõisted:
1.2.1 Teenuse osutaja – Tallinna Loomaaed, registrikood 75016102, aadressiga
Ehitajate tee 150/Paldiski mnt 145, Tallinn 13522.
1.2.2 Ostja – loomaaia pileti ostja loomaaia kodulehel.
1.2.3 Koduleht – internetikeskkond www.tallinnzoo.ee.
1.2.4 E-pilet – elektrooniline pilet (edaspidi pilet), mis annab selle
esitajale õiguse sissepääsuks loomaaeda piletile määratud tingimustel.
1.2.5 Kasutustingimused – loomaaia kehtestatud üldtingimused pileti ostmiseks
ja kasutamiseks.
1.2.6 Tavapilet – loomaaia pilet ühekordseks külastuseks pileti kehtivusajal
vastavalt piletile määratud tingimustele.
1.2.7 Kuukaart – loomaaia kuukaart piiramata arvul külastusteks pileti
kehtivusajal vastavalt piletile määratud tingimustele.
1.2.8 Aastakaart – loomaaia aastakaart piiramata arvul külastusteks pileti
kehtivusajal vastavalt piletile määratud tingimustele.
1.2.9 Kinkepilet – loomaaia pilet ühekordseks külastuseks pileti kehtivusajal
vastavalt piletile määratud tingimustele.
1.2.10 Eripilet – loomaaia eriekskursioonidele või -päevadele kehtestatud pilet
ühekordseks külastuseks pileti kehtivusajal vastavalt piletile määratud
tingimustele.
1.3 Piletite ostmisel tekkinud tõrgetest tuleb sellest teatada e-posti
aadressile piletid@tallinnzoo.ee

2. Piletite ostmine

2.1 Piletite ostmisel sisestab ostja lisaks soovitud piletitele ja nende
kogustele üksikpiletite puhul oma e-posti aadressi ning kuu- ja aastakaartide
puhul oma isikukoodi, ees- ja perekonnanime, e‑posti aadressi ning
telefoninumbri.
2.2 Enne piletite eest maksmist on ostja kohustatud kontrollima ostukorvi
lisatud piletite nimetusi ja arvu ning veenduma, kas ostukorvi sisu vastab
soovitule. Tagasiarveldus ei ole võimalik, välja arvatud punktis 5.2 toodud
juhul.
2.3 Ostukorvi ekslikult lisatud piletid või kogused, mis ei vasta soovitule,
tuleb tühistada.
2.4 Piletite hind ostukorvis on koos käibemaksuga.
2.5 Piletite eest tasumine toimub krediitkaardiga või pangalinki kasutades.
2.6 Makse õnnestumisel genereeritakse ostjale PDF vormingus pilet.

3. Piletite kättesaamine

3. Piletite kättesaamine
3.1 PDF vormingus piletid koos arvega saadetakse ostmisel sisestatud e-posti
aadressile pärast piletite eest tasumist internetipangas.
3.2 PDF vormingus piletid saab pärast ostu sooritamist koheselt ka kodulehelt
alla laadida.

4. Piletite kehtivus

4.1 Ostetud piletid kehtivad vastavalt piletitele määratud tingimustele, mis on
märgitud piletitele.
4.2 Tavapilet kehtib ostukuupäevast alates 10 kalendripäeva ja ühekordseks
külastuseks.
4.3 Kuupilet kehtib ostukuupäevast alates 31 kalendripäeva ja piiramata arvul
külastusteks.
4.4 Aastapilet kehtib ostukuupäevast alates 365 kalendripäeva ja piiramata
arvul külastusteks.
4.5 Kinkepilet kehtib ostukuupäevast alates 365 kalendripäeva ja ühekordseks
külastuseks.
4.6 Eripilet kehtib vastavalt piletile määratud kehtivusajale ja ühekordseks
külastuseks.

5. Piletite tagastamine

5.1 Ostetud pileteid ei saa tagastada ja neid ei osteta tagasi, välja arvatud
punktis 5.2 toodud juhul.
5.2 Piletid ostetakse tagasi ainult juhul, kui nende kasutamine osutus
võimatuks Tallinna loomaaiast tulenevatel põhjustel.

6. Ostja õigused ja kohustused

6.1 Ostjal on õigus osta loomaaia kodulehelt loomaaia määratud hinna,
kehtivusaja ja õigustega pileteid.
6.2 Ostjal on õigus pärast piletite eest tasumist saada piletid ostmisel
sisestatud e-posti aadressile.
6.3 Ostja täidab nõuetekohaselt käesolevaid kasutustingimusi.
6.4 Ostja kohustub loomaaia külastusel täitma loomaaia külastamiseeskirju.
6.5 Ostja kohustub hoiduma kodulehe toimimisse ja tehnilistesse lahendustesse
sekkumisest. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda kodulehe ülekoormamine
või selle toimimise häired, on keelatud. Kodulehe kasutamise monitooring ja
saadud andmete kopeerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine mistahes
eesmärkidel on keelatud.

7. Loomaaia õigused ja kohustused

7.1 Loomaaial on õigus muuta kasutustingimusi ilma ette teatamata. Uued
kehtivad tingimused avaldatakse loomaaia kodulehel.
7.2 Loomaaial on õigus muuta piletite hindu vastavalt kehtestatud hinnakirjale.
7.3 Loomaaed võimaldab pileteid kasutada vastavalt nendele seatud õigustele.
7.4 Loomaaed ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest,
mis põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne võib ebaõnnestuda.
7.5 Loomaaed ei vastuta piletite kolmandate isikute kätte sattumisega
kaasnevate mistahes kahjude eest (sh juhul, kui piletid satuvad kolmandate
isikute kätte ebakorrektse e-¬posti aadressi sisestamise tõttu, sisestatud
e-posti aadressile määratud automaatsete suunamiste või muu sellise tõttu).

8. Isikuandmete kasutamine

8.1 Töödeldavad isikuandmed on andmed, mida ostja esitab piletite ostmisel ja mis on nimetatud punktis 2.1.
8.2 Ostja isikuandmete töötlejaks on loomaaed ja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate isikuandmete kaitse regulatsioonidega ning Tallinna linna andmekaitsetingimustega
8.4 Loomaaed kasutab ostja isikuandmeid talle piletite müümiseks ja statistika analüüsimiseks ning tagab, et andmetele on ligipääs üksnes isikutel, kellele on see vajalik seoses tööülesannete täitmisega.
8.5 Loomaaed ei edasta ostjalt saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.
8.6 Andmeid hoitakse turvaliselt kassasüsteemis CompuCash

9. Lõppsätted

9.1 Kasutustingimused jõustuvad ostja ja loomaaia vahel hetkest, kui ostja annab kasutustingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse.

Illustration

Avatud iga päev

  • Kassad ja sissepääs 9-18
  • Loomaaed 9-20
  • Siseekspositsioonid, sh Vihmamets E 11-19, T-P 10-19
  • Vihmametsa sissepääs kuni 18:30
  • Laste loomaaed 10-19
  • Meenepood 10-19

Loomaaia kaart

Loomaaia kaart