Väikeluik

Cygnus columbianus

Least concern

Increasing

 • IUCN
 • LC
 • NT
 • VU
 • EN
 • CR
 • EW
 • EX
 • Vertebrate
 • Phylum: Keelikloomad (Chordata)
 • Class: Linnud (Aves)
 • Order: Hanelised (Anseriformes)
 • Family: Partlased (Anatidae)
Zoo visiting area Linnutiigid
Nutrition

Nutrition

veetaimed, väiksemad kalad, talvel kartul, teravili

Laululuigest väiksem, nokal vähem kollast. Huikab heledalt. Pesitseb arktilise tundra madalatel veekogudel. Talvitub soodes, rohumaadel ja põldudel, sageli rannikupiirkonnas. Toitub peamiselt veetaimede lehtedest, vartest, juurtest ja rohust. Vahel sööb väikesi kalu. Talvel toitub kartulitest ja teraviljast. Pesitseb üksikpaaridena mai-juuni teisel poolel. Pesaks suur taimeosadest kuhi maapinnal. Kurnas 3–5 muna, haudeaeg 29–30 päeva. Suguküps 3–4-aastaselt. Eestis harilik läbirändaja märtsis-aprillis, oktoobris-novembris. Juhuslikult võib talvituda. Rändepeatustel viibib nii rannikul kui sisemaa põldudel ja märgaladel.

Illustration
Illustration