Loomaaialoomade treenimine

Pikalt levinud arusaam, mille kohaselt on igasugune loomade treenimine ebaloomulik, loomi väärkohtlev ja juba oma olemuselt vale, on tänaseks aegunud. Treenimine positiivse kinnistamise meetodil on loomaaialooma üksluises elus suurepärane vaheldus.

Erinevalt tsirkustest ei treenita loomaaialoomi ebaloomulikke trikke sooritama, vaid selleks, et parandada nende füüsilist vormi või soodustada nende liigiomast käitumist.

Kaasaegsed loomaaiad treenivad loomi selleks, et muuta talitamis- ja veterinaarprotseduurid lihtsamaks ja stressivabamaks. Näiteks õpetatakse loomi erinevate aedikute vahel liikuma, kaalule astuma, hambaid ja käppasid näitama ning isegi vereanalüüse andma. Treenitud loomi ei pea lihtsamateks protseduurideks anesteesiaga uinutama või traumeerival moel kinni püüdma, vaid loomad teevad koostööd vabatahtlikult.

Vabatahtlikkus eeldab, et loomal on valik, kas ta täidab talle esitatud ülesande või mitte. Sealjuures ei motiveeri looma mitte hirm, vaid ülesande lahendamise eest saadav preemia. Preemia annab loomale märku, millist käitumist tasub teha ja millist mitte. Taolist treenimise meetodit nimetatakse „positiivseks kinnistamiseks“.

Loomade treenimine suurendab nende heaolu ja tugevdab inimese-looma suhteid. Samuti pakub see loomale suuremat kontrolli oma elu üle ning mõjub nii psühholoogiliselt kui füüsiliselt soodsalt.

Illustration

Avatud iga päev

  • Kassad ja sissepääs 9-17
  • Loomaaed 9-19
  • Siseekspositsioonid, sh Vihmamets E 11-18, T-P 10-18
  • Vihmametsa sissepääs kuni 17:30
  • Laste loomaaed 10-18
  • Meenepood 10-17

Loomaaia kaart

Loomaaia kaart