Loomaaia teadustegevus on koondunud Tallinna Loomaaia Liigikaitseuuringute Labori ümber. Labor kasvas välja Euroopa naaritsa tehisasurkonna haldamise ning loodusliku asurkonna loomise projekti vajadustest.

Labor tegeleb nii liigikaitse praktilise tegevusega kui ka teadusuuringutega. Labori tegevused on läbi põimunud mittetulundusliku liigikaitselise sihtasutuse Lutreola ettevõtmistega, neist olulisim on  naaritsa saarelise asurkonna loomine ning selle haldamine Hiiumaal.

Laboril on tihe koostöö paljude ülikoolide ja asutustega. Eestis on olulisemad partnerid Maaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Välismaal on tihedat koostööd tehtud Viini Veterinaaria Ülikooli, Kuoppio Ülikooli, Helsinki Ülikooli ja Stockholmi Ülikooliga.

2011. aastal rahastutud Euroopa struktuurfondi projektiTallinna Loomaaia ja SA Lutreola Liigikaitselabor“ vahenditega ehitati välja kaasaegne labori hoone.

DSC_2167

2016. aastal rahastuse saanud projektiLoomaaia liigikaitse labori naaritsaaedikute kompleksi ehitus ja DNA labori sisustuskäigus ehitatakse välja naaritsa tehisasurkonna pidamise uus kompleks ning soetatakse DNA labori sisustus.

Alates 2015. aastast on  labori arendatavateks tegevussuundadeks liikide alalhoid, loomade heaolu ja geneetiline diagnostika:

 1. Re-introdutseerimisbioloogia. Mudel-liigina kasutatakse kriitiliselt ohustatud Euroopa naaritsat ning Hiiumaa saarelise populatsiooni loomise projekti.
 2. Ex situ populatsioonide bioloogia ja sigimine. Mudel-liigiks on Euroopa naarits. Labor peab üleval 100 naaritsast koosnevat liigikaitselist tehispopulatsiooni.
 3. Loomade heaolu, sh keskkonnarikastamine, ja loomade treenimine.
 4. Geneetilised uuringud.

Lisaks eelpool loetletud tegevustele on labori üheks tegevuseks loomaaia ekspositsiooni liigilise koosseisu analüüs ning Tallinna loomaaia andmete sisestamine globaalsesse loomaaedade zooloogilise informatsiooni on-line andmebaasi ning meie loomaaia liigilise koosseisu regulaarne analüüs (www.zims.org).

13528612_10208415303075499_8489663153895387801_o

 

Foto: Tiit Maran

Loe rohkem Euroopa naaritsast siit ja siit.

Labor koordineerib ka üle-euroopalist Euroopa naaritsa EEP (Endangered species program) ehk paljundusprogrammi (Lutreola).

Labor teeb tihedat koostööd Maailma Looduskaitse Liidu liigikaitse (IUCN SSC) komisjoniga. 2014. aastal korraldas labor loomaaias komisjoni aastakonverentsi. Selle konverentsi materjalid on saadaval siinLaboril on tihe koostöö ka Maailma Looduskaitse Liidu punase nimistu (IUCN Red List) koostajatega.

Labori ja ta partnerite poolt avaldatud artiklite nimistu on siin.

Laborit juhatab Tiit Maran (PHD).

Avatud

 • Kassa
  9-15
 • Siseekspositsioonid *
  10-16
 • Laste loomaaed
  10-17

* Siseekspositsioonid on esmaspäeviti suletud
Loomaaias võib viibida kuni kaks tundi pärast kassade sulgemist

Kuidas tulla

Paldiski mnt värav

Peatus ZOO: buss nr 21, 21B, 22, 37, 41, 42 ja 43; autoga, jalgrattaga või jalutades

Ehitajate tee värav

Peatus Meistri, Nurmenuku või Karikakra: nt buss nr 10, 12, 16, 26, 27, 28, 37, 41, 42, 43 ja 45; autoga, jalgrattaga või jalutades

VAATA VÄRAVATE ASUKOHTI KAARDIL

Kontakt

E-R +372 6943 300; Hädaabi: 512 69 65
zoo@tallinnzoo.ee

Ehitajate tee 150 / Paldiski mnt. 145, Tallinn

Tagasiside