HUVIKOOLIPLAKAT_A1-02

LOODUSKOOLI HUVIRINGID

Keskkonnahariduskeskuses paiknev loomaaia looduskool alustas oma tööd oktoobris 2014. Uued klassiruumid, aastaringselt avatud laste loomaaed, loomaaia kollektsioon ning looduslikud kooslused pakuvad vaheldust ja mitmekesisust huviringide sisu kujundamisel.

Loomaaia looduskooli huviringide ühiseks eesmärgiks on kasvatada lastes loodusearmastust ja keskkonnateadlikkust, toetada lapsi tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel ning soodustada laste kasvamist otsustus-, vastutus- ja valikuvõimelisteks loodust hoidvateks inimesteks.

Ringitunnid toimuvad kord nädalas või kaks korda kuus argipäeva õhtupoolikuti või nädalavahetusel. Tund kestab orienteeruvalt 1,5 tundi, juhendajateks on metoodikud, lektorid, loomaaia töötajad ja teised oma ala spetsialistid.

Registreerimine 2017/18 õppeaasta huviringidesse algab 25. augustil.

 

Loomasõprade ring

Loomasõprade ringi eesmärgiks on kasvatada lastes loodusearmastust, anda põhjalikumaid teadmisi loodusest kogu tema mitmekesisuses, loodust ähvardavatest ohtudest ning loomaaia osast nende lahendamisel. Ringitunde täiendavad õppekäigud loomakollektsiooniga tutvumiseks, lisaks on võimalik näha ja katsuda koljusid, skelette, loomanahku ja palju muud põnevat. Võimaluste piires teeme praktilisi töid: käitumisvaatlused, puuride sisustamine, loomade elukeskkondade rikastamine, töö mikroskoobiga.

Loodusesõprade ring

Loodusesõprade huviringi eesmärk on arendada lastes loodushuvi praktiliste tegevuste kaudu. Õpime tähele panema loomade tegevusjälgi, taimi, seeni ning avastame vee ja mulla elukeskkonda. Õpime tundma eluslooduses valitsevaid seoseid ja looduse mitmekesisust. Ringitunde täiendavad õppekäigud loomakollektsiooniga tutvumiseks ning õpperetked loomaaia territooriumil paiknevasse looduslikku metsa. Tundides uurime mikroskoopidega looduse mikromaailma, veedame aega eluslooduse klassis ja teeme lihtsamaid katseid looduskooli laboris. Lapsed leiavad ringist läbi meisterdamise, mängude jt aktiivtegevuste avastamis-, teadmis-, ja meisterdamisrõõmu.

Väikelaste lemmikud

Ringitund on mõeldud eriti pisikestele loomasõpradele. Loome usaldava suhte loomadega, korraldame jalutuskäike, meisterdame ning mängime loomateemalisi mänge. Lapsed saavad loomi paitada, toita ja nende tegevusi jälgida.

Loomaaiaring 

Ring on mõeldud koolieelikutele. Loome usaldava suhte loomadega, korraldame jalutuskäike, avastame loomaaias elavate liikide saladusi ja saame teada, miks loomaaedu üldse vaja on. Näeme, katsume ja uurime skelette, koljusid, loomanahku ja muud põnevat, rikastame loomade elukeskkonda ja toidame neid, meisterdame ja mängime loomateemalisi mänge. Ringitund toimub eluslooduse klassis, laste loomaaias ja loomaaia territooriumil.

Zooloogia ring

Zooloogia on teadus, mis uurib loomi – nende kehaehitust, eluviisi, toitumist, paljunemist, liikumisviise ja käitumist – nii looduses kui ka vangistuses. Loomaaed on zooloogia õppimiseks suurepärane koht. Õppimiseks saame kasutada elusaid loomi ning lisaks on võimalik näha ja katsuda ka koljusid, skelette, nahku ja palju muud põnevat. Mikroskoobi all uurime veel ka pisemaid loomi, mida palja silmaga on raske või võimatu vaadelda. Talvel ja kevadel käime ka matkadel, õppimaks loomade tegevusjälgi ning külastame Loodusmuuseumit.

Ornitoloogia ring

Ornitoloogia ehk linnuringis saab õppida tundma linde – nende välimust, teguviisi, kohta ökosüsteemis ja palju muud. Lisaks vaatlustele, õpitakse kasutama linnumäärajaid, õpitakse lindudele soodsate elu- ja pesapaikade loomist, uuritakse linnumune ja sulgi ning tehakse palju praktilist tööd pesakastide ülesseadmisel, lindude rõngastamisel ja pesakastide inventeerimisel.

 Looduse laboratoorium

Huviringi „Looduse laboratoorium“  tegevused on suunatud praktiliste tööde läbiviimisele. Õppeaastat alustame ohutusreeglite, laboritöö põhitõdede ja laborivahendite tundmaõppimisega. Ringitundide käigus arendame käeosavust ja täpsust erinevaid praktilisi töid tehes, hindame ja analüüsime katsetulemusi ning tutvume molekulaar- ja rakubioloogias tehtavate katsete ning erinevate keskkonnauuringutega. Lisaks külastame erinevaid keemia- ja bioloogialaboreid ning teaduskeskusi.

Matkaring

Looduses hakkamasaamise ringi ülesanne on omandada oskused ja teadmised, mille kaudu saab looduses viibides alati näha loodust kui sõpra ja koostööpartnerit ning õppida suhtuma temasse austuse ja lugupidamisega. Kursuse kaudu saab omandada ja kinnistada vanade loodusrahvaste ja esivanemate  toimetulemistarkusi ja vaadata, kuidas tänapäevased moodsad ja kaasaegsed looduses liikumist abistavad vahendid töötavad  ning vanade tarkuste kõrvale sobivad, õppida loodust kogema ja ennast sealses keskkonnas mugavalt tundma. Kursus pakub aktiivset tegevust väljas ja palju võimalusi loovuse arendamiseks looduskeskkonnas.

 Animalistika kunstiring – joonistamine ja skulptuur

Skulptuuriringis kasutatavaks materjaliks on savi ning voolitavaks objektiks loom. Tundide eesmärgiks on õppida tundma nii looma kui savi. Tööülesanded arendavad motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju ja kujutlusvõimet.

Joonistusi loomadest

Ringis pööratakse loomaaia loomadele tähelepanu visuaalsest küljest. Vaadeldakse tähelepanelikult, missugused vormid  on erinevatel loomadel, õpitakse märkama detaile nii loomade välimuses kui ka liikumises ning proovitakse seda kõike paberile jäädvustada. Katsetatakse mitmeid tehnikaid, kasutatakse pliiatseid, kriite, tehakse tuši- ja söejoonistusi.

Fotoring

Fotoringis räägitakse fotograafiast ja tutvutakse fotokaamera ehituse, erinevate objektiivide ja lisavarustusega. Õpitakse tundma kompositsioonitehnikaid ja kasutama erinevaid valgusallikaid ning valgust looval moel. Tehakse tutvust ka filmimisega. Fotoringi läbinu läheneb loovalt pildistamissituatsioonidele, tunneb looduses käitumise tõdesid ja oskab pildistada ilma loodust liigselt häirimata.
Fotoringis osalemiseks on vajalik kaamera olemasolu. Sobivad erinevat tüüpi kaamerad: peegelkaamerad, hübriidkaamerad, bridge-tüüpi kaamerad, kompaktkaamerad.

Avatud

  • Kassa
    9-18
  • Siseekspositsioonid *
    10-19
  • Laste loomaaed
    10-19

* Siseekspositsioonid on esmaspäeviti suletud
Loomaaias võib viibida kuni kaks tundi pärast kassade sulgemist

Kuidas tulla

Paldiski mnt värav

Peatus ZOO: buss nr 21, 21B, 22, 37, 41, 42 ja 43; autoga, jalgrattaga või jalutades

Ehitajate tee värav

Peatus Nurmenuku või Karikakra: nt buss nr 10, 12, 28, 37, 41, 42, 43 ja 45; autoga, jalgrattaga või jalutades

VAATA VÄRAVATE ASUKOHTI KAARDIL

Kontakt

E-R +372 6943 300
zoo@tallinnzoo.ee

Ehitajate tee 150 / Paldiski mnt. 145, Tallinn

Tagasiside