NB! Täpsem ajakava koos juhendajate nimedega ning registreerimine siin!

Loomasõprade ring (eesti ja vene keeles*)

Sihtrühm: 3,5 a kuni 12. klass

Loomasõprade ringi eesmärgiks on kasvatada lastes loodusearmastust, anda põhjalikumaid teadmisi loodusest kogu tema mitmekesisuses, loodust ähvardavatest ohtudest ning loomaaia osast nende lahendamisel. Ringitunde täiendavad õppekäigud loomakollektsiooniga tutvumiseks, lisaks on võimalik näha ja katsuda koljusid, skelette, loomanahku ja palju muud põnevat. Võimaluste piires teeme praktilisi töid: käitumisvaatlused, puuride sisustamine, loomade elukeskkondade rikastamine, töö mikroskoobiga.

*vaata ajakavast täpsemalt, millistele vanusegruppidele mis keeles võimalik

Putukaring

Sihtrühm: 3.-9. klass

Putukaringi fookuses on mõistagi putukad, aga ka teised väikesed elukad. Uurime nende olemust, toimimist, üüratut mitmekesisut ning suhet inimesega. Putukad mängivad üliolulist rolli looduse eluvõrgustikes ning olles kõikide elusolenditega tihedalt seotud, ei saa me üle ega ümber ka taimede, lindude ja teiste loomade kohta õppimisest. Ringist saab kindlasti kaasa oskuse looduses toimuvat märgata ning nähtut mõtestada ja seletada. Putukate õppimine on väga praktiline tegevus, sest nii pisikesi loomi saab lähemalt uurida vaid mikroskoobiga ning neid prepareerides. Kevade poole võtame kõik aasta jooksul õpitu kasutusse, käies palju õues putukapüüdmisretkedel ning igal osalejal valmib täitsa oma putukakollektsioon. Putukad askeldavad meie ümber pidevalt ning nende teede ristumine meie omadega on igapäevane – ringis õpitu pakub argielus kindlasti palju äratundmisrõõmu.

Noored loodusuurijad 

Sihtrühm: 6.-9. klass

Noorte loodusuurijate ringis teeme tutvust loomade ja loodusega nii loomaaias kui väljaspool. Ees ootavad põnevad õppekäigud. Õpime tundma erinevaid elupaiku ja nende elanikke, teeme praktilisi töid nii meeskonnas kui iseseisvalt. Tundides vaatleme loomi ja uurime nende käitumist. Muuhulgas arutleme selliste teemade üle nagu bioloogiline mitmekesisus, loodushoid ja säästev eluviis.

Zooloogiaring (eesti ja vene keeles*)

Sihtrühm: õpilased alates 5. klassist

Zooloogia on teadus, mis uurib loomi – nende kehaehitust, eluviisi, toitumist, paljunemist, liikumisviise ja käitumist – nii looduses kui ka vangistuses. Loomaaed on zooloogia õppimiseks suurepärane koht. Õppimiseks saame kasutada elusaid loomi ning lisaks on võimalik näha ja katsuda koljusid, skelette, nahku ja palju muud põnevat. Mikroskoobi all uurime veel ka pisemaid loomi, keda palja silmaga on raske või võimatu vaadelda. Talvel ja kevadel käime matkadel, õppimaks loomade tegevusjälgi ning külastame Loodusmuuseumit.

*vaata ajakavast täpsemalt, millistele vanusegruppidele mis keeles võimalik

Ornitoloogia

Sihtrühm: õpilased alates 5. klassist

Ornitoloogia ehk linnuringis saab õppida tundma linde – nende välimust, eluviisi, kohta ökosüsteemis ja palju muud. Lisaks vaatlustele õpitakse kasutama linnumäärajaid, õpitakse lindudele soodsate elu- ja pesapaikade loomist, uuritakse linnumune ja sulgi ning tehakse palju praktilist tööd pesakastide ülesseadmisel, lindude rõngastamisel ja pesakastide inventeerimisel.

Loodusfoto ring

Sihtrühm: õpilased alates 6. klassist

Ringitundides õpime loodust tundma ja looduses nähtut jäädvustama. Harjutame, kuidas saada võimalikult ägedaid pilte, kasutades igapäevast telefonikaamerat. Võimaluse tekkides teeme tutvust ka vägevama tehnikaga. Lisaks õppetööle klassiruumis käime ringi loomaaias ja põikame aeg-ajalt ka vabasse (linna)loodusesse. Aasta lõpuks püüame valmis saada midagi, näiteks näituse, mida ka teistega jagada.

Animalistika (loomade kujutamine)

Sihtrühm: õpilased alates 5. klassist ja täiskasvanud

Animalistika ring ühendab looduse ja kunsti. Siin saab lindude, loomade, kalade ja putukatega tutvust teha vaatlemise ja kujutamise kaudu. Vaatleme, jälgime, joonistame, maalime, arutame. Kunstialane ettevalmistus pole eelduseks ja registreeruma on oodatud ka varem osalenud.

Looduse laboratoorium (vene keeles)

Sihtrühm: 2.-3. klass, 4.-5. klass

Huviringi peamine eesmärk on kasvatada lastes austust looduse vastu, arendada õpilaste loomingulisi võimeid ja äratada huvi uurimistöö vastu. Ringitundides uurime mikroskoobi abil erinevaid organisme, viime läbi katseid, mängime harivaid mänge ja meisterdame. Lisaks laboritundidele külastame loomaaeda ja võimalusel ka loodusmuuseumi ja botaanikaaeda ning teeme retki loodusesse.

Loodusteater

Sihtrühm: 5.-7. klass

Loodusteatris saavad lapsed õppida loodust tundma läbi erinevate mängude ja  igapäevaste olukordade. Teatripoolel tegeleme verbaalse võimekuse arendamise, suulise eneseväljenduse ja improviseerimisega. Teatrimängude abil saab laps tundma õppida oma hääle ja liikumise võimekust. Looduse poolel tegeleme lapse analüüsivõime arendamise, keskkonnaprobleemide tajumise ning inimeste loodusega ümberkäimisega. Läbi etüüdide saavad lapsed leida erinevaid lahendusviise ja ennustada oma otsuste tagajärgi. Loodusteater annab positiivse hoiaku kõigesse elavasse ja end ümbritsevasse.

Loomade käitumine (vene keeles)

Sihtrühm: 4.-6. klass

Loomade käitumise ehk etoloogia huviringi eesmärgiks on tutvustada mets- ja koduloomade käitumist. Õpime, kuidas suhtlevad loomad omavahel ning inimestega. Teeme selgeks reeglid, mis aitavad tagada loomade heaolu looduses, loomaaedades, linnaruumis ja kodudes. Praktilise töö raames käime palju ringi loomaaias – vaatleme loomi, arutleme nähtu üle, õpime kasutama vaatluslehti ja lugema/koostama etogramme.

Väikeste avastajate klubi

Sihtrühm: 1.-3. klass + eelkool

Väikeste avastajate klubisse on oodatud lapsed, kes on julged avastajad, uudihimulikud katsetajad, vaprad matkajad ning osavad meisterdajad. Ringi eesmärk on tutvuda nii loomaaia kui ka Eesti elustikuga – liikudes palju värskes õhus, sooritades põnevaid katseid ning meisterdades. Läbi mängulise avastusõppe õpime loodust tundma ja hoidma!

Väikeste teadlaste laboriring

Sihtrühm: 1.-3. klass

Uurime väikeste teadlaste laboriringis eluks vajalikku looduslikku keskkonda ja selle aardeid nagu vesi, õhk, muld ja metsad läbi inimtegevuse prisma. Iga kohtumine algab lühikese teoreetilise sissejuhatava osaga, mis suunab lapsi kaasa rääkima ja oma teadmisi teistega jagama. Kinnistame õpitu praktiliste katsete abil laboris, nt tekitame vihmasaju katseklaasis, teeme käepärastest ja looduslikest vahenditest veefiltrit, eraldama taimedest aroome, proovime ise seepi meisterdada, uurime želatiini-põllul taimekaitsevahendite imendumist veekogudesse, süveneme toidu taldrikule jõudmise teekonda ja palju muud põnevat. Aeg-ajalt võtame kohtumiste raames ette uurimisretki loomaaia territooriumil. Laboriringi laiem eesmärk on arendada oskust uurida asju, nähtusi ja tingimusi meid ümbritsevas keskkonnas.

Lisainfo: kristiina.taits@tallinnzoo.ee, 53 662 101

Illustration

Avatud iga päev

  • Kassad ja sissepääs 9-18
  • Loomaaed 9-20
  • Siseekspositsioonid, sh Vihmamets E 11-19, T-P 10-19
  • Vihmametsa sissepääs kuni 18:30
  • Laste loomaaed 10-19
  • Meenepood 10-19

Loomaaia kaart

Loomaaia kaart