Eesti lendorava populatsioonigeneetika uuring, kus võrreldi Eesti ja lähemal olevate Soome ja Venemaa lendoravate populatsioone

Eesti lendorava populatsiooni arvukus on olnud pidevas languses ja tänapäevaks on säilinud omavahel killustunud asurkond vaid Ida-Virumaal. Eelnevad populatsioonigeneetilised tööd selle liigiga olid tehtud vaid Soome populatsioonile. Selle uuringu eesmärgiks oli kirjeldada Eestis elava lendorava populatsiooni geneetilist mitmekesisust ja võrrelda seda Soomest ja Venemaalt, Karjalast, pärit populatsioonidega. Esmakordselt kasutati lendorava uurimisel selleks mitte-invasiivselt kogutud väljaheiteproove. Uuringus leiti, et Eesti lendoravapopulatsioon on võrdluses naaberriikides elavatega geneetiliselt homogeensem ja vähem mitmekesisem.

Esialgne uuring valmis koostöös SA Lutreolaga 2017, kuid hiljem täiendatud teadusartiklina “Genetic diversity in Siberian flying squirrel (Pteromys volans) in its western frontier with a focus on the Estonian population“ 2020. aastal ajakirjas Mammal Research.

Illustration

Avatud iga päev

  • Kassad ja sissepääs 9-18
  • Loomaaed 9-20
  • Siseekspositsioonid, sh Vihmamets E 11-19, T-P 10-19
  • Vihmametsa sissepääs kuni 18:30
  • Laste loomaaed 10-19
  • Meenepood 10-19

Loomaaia kaart

Loomaaia kaart